{"42":{"path_id":42,"path_name":"Specjalista MS Excel","nice_url":"sciezki_kariery\/specjalista_ms_excel","badge":"42\/badge.svg","tag":"#excel","lead":"Zosta\u0144 specjalist\u0105 przed kt\u00f3rym Excel nie ma \u017cadnych tajemnic. Poznaj zaawansowane techniki, tw\u00f3rz z\u0142o\u017cone formu\u0142y i wykorzystaj swoje umiej\u0119tno\u015bci w dowolnej dziedzinie.","users_quantity":"43887","score":4.9,"review_quantity":"1992","path_length":"48.5","test_quantity":302},"32":{"path_id":32,"path_name":"Fotograf","nice_url":"sciezki_kariery\/fotograf","badge":"32\/badge.svg","tag":"#fotograf","lead":"Tw\u00f3rz zdj\u0119cia, kt\u00f3re zachwyc\u0105 odbiorc\u00f3w. Opanuj techniki fotografowania, edycj\u0119 cyfrowych zdj\u0119\u0107 i zosta\u0144 profesjonalnym fotografem.","users_quantity":"34683","score":4.9,"review_quantity":"1731","path_length":"78","test_quantity":402},"35":{"path_id":35,"path_name":"Graphic Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/graphic_designer","badge":"35\/badge.svg","tag":"#graphic","lead":"Tw\u00f3rz wizualne projekty, kt\u00f3re dok\u0142adnie trafiaj\u0105 w potrzeby u\u017cytkownika. U\u017cywaj narz\u0119dzi, kt\u00f3re od lat s\u0105 standardem w bran\u017cy, buduj unikalne koncepcje i zosta\u0144 designerem z wysokiej p\u00f3\u0142ki.","users_quantity":"31375","score":4.9,"review_quantity":"1504","path_length":"68.5","test_quantity":273},"45":{"path_id":45,"path_name":"Python Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/python_developer","badge":"45\/badge.svg","tag":"#python","lead":"Poznaj od podstaw jeden z najszybciej rozwijaj\u0105cych si\u0119 j\u0119zyk\u00f3w programowania. Zapewnij sobie mo\u017cliwo\u015bci zatrudnienia w takich dziedzinach jak web development, data science, statystyka, analiza biznesowa.","users_quantity":"26056","score":4.8,"review_quantity":"1084","path_length":"32","test_quantity":180},"54":{"path_id":54,"path_name":"Skuteczny Manager","nice_url":"sciezki_kariery\/skuteczny_manager","badge":"54\/badge.svg","tag":"#manager","lead":"Dobre zarz\u0105dzanie zespo\u0142em to klucz do osi\u0105gni\u0119cia sukcesu. Dowiedz si\u0119 jak skutecznie nim kierowa\u0107, motywowa\u0107 oraz poznaj narz\u0119dzia, kt\u00f3re Ci w tym pomog\u0105.","users_quantity":"25754","score":4.7,"review_quantity":"902","path_length":"43","test_quantity":251},"47":{"path_id":47,"path_name":"Digital Artist","nice_url":"sciezki_kariery\/digital_artist","badge":"47\/badge.svg","tag":"#digitalartist","lead":"Wykorzystaj sw\u00f3j talent i zacznij budowa\u0107 karier\u0119. Poznaj narz\u0119dzia i opanuj techniki rysunku cyfrowego, dzi\u0119ki kt\u00f3rym otworzysz przed sob\u0105 zupe\u0142nie nowe mo\u017cliwo\u015bci zawodowe.","users_quantity":"25472","score":4.8,"review_quantity":"1071","path_length":"52","test_quantity":201},"40":{"path_id":40,"path_name":"Specjalista e-commerce","nice_url":"sciezki_kariery\/specjalista_e-commerce","badge":"40\/badge.svg","tag":"#ecommerce","lead":"Zosta\u0144 cenionym specjalist\u0105 w bran\u017cy e-commerce. Poznaj i zastosuj w praktyce techniki, kt\u00f3re zagwarantuj\u0105 wysok\u0105 sprzeda\u017c.","users_quantity":"25110","score":4.7,"review_quantity":"1632","path_length":"80.5","test_quantity":377},"58":{"path_id":58,"path_name":"Social Media Manager","nice_url":"sciezki_kariery\/social_media_manager","badge":"58\/badge.svg","tag":"#socialmedia","lead":"Dowiedz si\u0119 jak wykorzystywa\u0107 potencja\u0142 i mo\u017cliwo\u015bci social medi\u00f3w w dzia\u0142aniach marketingowych. Naucz si\u0119 prowadzi\u0107 profile firmowe, budowa\u0107 spo\u0142eczno\u015b\u0107 i wizerunek na Facebooku, Instagramie, Twitterze i innych popularnych serwisach.","users_quantity":"22252","score":4.8,"review_quantity":"1128","path_length":"44.5","test_quantity":226},"18":{"path_id":18,"path_name":"UX\/UI Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/ux_ui_designer","badge":"18\/badge.svg","tag":"#uxui","lead":"Opanuj kluczowe techniki projektowania wizualnego oraz projektowania zorientowanego na u\u017cytkownika. Zbuduj solidne podstawy, kt\u00f3re umo\u017cliwi\u0105 Ci \u0142atwy start w tej bardzo popularnej i wa\u017cnej dziedzinie.","users_quantity":"21942","score":4.8,"review_quantity":"1264","path_length":"68.5","test_quantity":310},"23":{"path_id":23,"path_name":"Java Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/java_developer","badge":"23\/badge.svg","tag":"#java","lead":"JAVA to niezwykle popularny j\u0119zyk o bardzo szerokich zastosowaniach: od aplikacji Android po rozbudowane systemy bankowe. Zosta\u0144 deweloperem JAVA i zapewnij sobie szans\u0119 na zdobycie dobrej pracy.","users_quantity":"20797","score":4.8,"review_quantity":"1289","path_length":"118","test_quantity":612},"41":{"path_id":41,"path_name":"Specjalista MS Office","nice_url":"sciezki_kariery\/specjalista_ms_office","badge":"41\/badge.svg","tag":"#office","lead":"Znajomo\u015b\u0107 pakietu MS Office to klucz do zawodowego sukcesu w niezliczonych dziedzinach. Dobre opanowanie najwa\u017cniejszych program\u00f3w z pakietu otworzy przed Tob\u0105 niedost\u0119pne wcze\u015bniej mo\u017cliwo\u015bci rozwoju.","users_quantity":"19986","score":4.9,"review_quantity":"992","path_length":"19.5","test_quantity":147},"19":{"path_id":19,"path_name":"Web Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/web_designer","badge":"19\/badge.svg","tag":"#web","lead":"Tw\u00f3rz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z u\u017cyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezb\u0119dne narz\u0119dzia i zacznij tworzy\u0107 wspania\u0142e strony!","users_quantity":"19930","score":4.8,"review_quantity":"1838","path_length":"87.5","test_quantity":262},"39":{"path_id":39,"path_name":"E-marketing Manager","nice_url":"sciezki_kariery\/e-marketing_manager","badge":"39\/badge.svg","tag":"#emarketing","lead":"Marketing internetowy to w dzisiejszych czasach klucz do sukcesu. Zosta\u0144 cenionym specjalist\u0105 w tej niezwykle wa\u017cnej i ci\u0105gle si\u0119 rozwijaj\u0105cej dziedzinie.","users_quantity":"17903","score":4.9,"review_quantity":"1090","path_length":"91.5","test_quantity":398},"30":{"path_id":30,"path_name":"Wordpress Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/wordpress_developer","badge":"30\/badge.svg","tag":"#wordpress","lead":"Wordpress jest podstaw\u0105 a\u017c 30% ca\u0142ego internetu. Znajomo\u015b\u0107 tego systemu otworzy przed Tob\u0105 nieograniczone mo\u017cliwo\u015bci kariery zawodowej.","users_quantity":"15567","score":4.8,"review_quantity":"1381","path_length":"21.5","test_quantity":86},"20":{"path_id":20,"path_name":"JavaScript Front-end Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/javascript_front-end_developer","badge":"20\/badge.svg","tag":"#javascript","lead":"Zosta\u0144 developerem najpopularniejszego j\u0119zyka wsp\u00f3\u0142czesnej sieci Web. Zdob\u0105d\u017a niezb\u0119dne umiej\u0119tno\u015bci i pracuj w niezwykle dynamicznej dziedzinie. ","users_quantity":"14432","score":4.8,"review_quantity":"994","path_length":"70.5","test_quantity":311},"62":{"path_id":62,"path_name":"Technik elektronik","nice_url":"sciezki_kariery\/technik_elektronik","badge":"62\/badge.svg","tag":"#technikelektronik","lead":"Zdob\u0105d\u017a praktyczn\u0105 wiedz\u0119 i umiej\u0119tno\u015bci, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci budowa\u0107 i programowa\u0107 w\u0142asne urz\u0105dzenia IoT, systemy smart home i inne uk\u0142ady elektroniczne. ","users_quantity":"14019","score":4.8,"review_quantity":"485","path_length":"44.5","test_quantity":143},"27":{"path_id":27,"path_name":"DevOps Engineer","nice_url":"sciezki_kariery\/devops_engineer","badge":"27\/badge.svg","tag":"#devops","lead":"Zosta\u0144 specjalist\u0105 od rozwi\u0105zywania codziennych wyzwa\u0144 zwi\u0105zanych z infrastruktur\u0105 IT. Postaw na karier\u0119 w dziedzinie, kt\u00f3ra niezwykle dynamicznie si\u0119 rozwija.","users_quantity":"13747","score":4.7,"review_quantity":"596","path_length":"91.5","test_quantity":416},"26":{"path_id":26,"path_name":"C++ Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/c_developer","badge":"26\/badge.svg","tag":"#c++","lead":"C++ to jeden z najpopularniejszych j\u0119zyk\u00f3w na \u015bwiecie. Poznaj go od podstaw i zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015bci kt\u00f3re mo\u017cesz wykorzysta\u0107 wsz\u0119dzie: od system\u00f3w operacyjnych, przez gry po aplikacje mobilne.","users_quantity":"13289","score":4.8,"review_quantity":"1033","path_length":"63.5","test_quantity":172},"31":{"path_id":31,"path_name":"Administrator baz danych","nice_url":"sciezki_kariery\/administrator_baz_danych","badge":"31\/badge.svg","tag":"#bazydanych","lead":"Poznaj najcz\u0119\u015bciej u\u017cywane systemy baz danych: zar\u00f3wno relacyjne jak i NoSQL. Zapewnij sobie ciekawe mo\u017cliwo\u015bci kariery zawodowej dzi\u0119ki znajomo\u015bci szerokiego zakresu r\u00f3\u017cnych baz oraz technik pracy.","users_quantity":"13286","score":4.8,"review_quantity":"917","path_length":"51.5","test_quantity":287},"67":{"path_id":67,"path_name":"Artysta Rysownik","nice_url":"sciezki_kariery\/artysta_rysownik","badge":"67\/badge.svg","tag":"#artystarysownik","lead":"Poznaj najlepsze techniki rysunkowe i zacznij tworzy\u0107 dzie\u0142a, kt\u00f3re zachwyc\u0105 odbiorc\u00f3w. Zbuduj portfolio, kt\u00f3re pozwoli Ci rozwin\u0105\u0107 karier\u0119 w rysunku i ilustracji.","users_quantity":"12566","score":4.9,"review_quantity":"389","path_length":"44","test_quantity":148},"48":{"path_id":48,"path_name":"Software Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/software_developer","badge":"48\/badge.svg","tag":"#software","lead":"Zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015b\u0107, kt\u00f3re musi posiada\u0107 ka\u017cdy software developer. Opanuj techniki oraz narz\u0119dzia, kt\u00f3re wykorzystasz w pracy niezale\u017cnie od tego w jakiej technologii programujesz.","users_quantity":"12030","score":4.7,"review_quantity":"712","path_length":"36","test_quantity":198},"22":{"path_id":22,"path_name":"PHP Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/php_developer","badge":"22\/badge.svg","tag":"#php","lead":"Poznaj j\u0119zyk PHP, na kt\u00f3rym oparta jest praktycznie po\u0142owa ca\u0142ej sieci Web. Zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015bci, kt\u00f3re mo\u017cesz wykorzysta\u0107 w pracy dla klient\u00f3w indywidualnych, r\u00f3\u017cnych firm a nawet wielkich korporacji.","users_quantity":"11307","score":4.6,"review_quantity":"1032","path_length":"32.5","test_quantity":183},"34":{"path_id":34,"path_name":"Photoshop Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/photoshop_designer","badge":"34\/badge.svg","tag":"#photoshop","lead":"Wykorzystaj pot\u0119g\u0119 mo\u017cliwo\u015bci Photoshopa. Naucz si\u0119 kreatywnych technik pracy, poznaj ciekawe sztuczki i tw\u00f3rz kompozycje, kt\u00f3re zachwyc\u0105 wszystkich. To twoja szansa na wspania\u0142\u0105 karier\u0119.","users_quantity":"10919","score":4.9,"review_quantity":"712","path_length":"34.5","test_quantity":114},"25":{"path_id":25,"path_name":".NET Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/net_developer","badge":"25\/badge.svg","tag":"#net","lead":"Naucz si\u0119 j\u0119zyka C# i zosta\u0144 developerem .NET. Zdob\u0105d\u017a mo\u017cliwo\u015bci zatrudnienia w\u015br\u00f3d niezliczonych firm pracuj\u0105cych w tym niezwykle popularnym \u015brodowisku.","users_quantity":"10711","score":4.8,"review_quantity":"695","path_length":"50","test_quantity":192},"55":{"path_id":55,"path_name":"Ekspert produktywno\u015bci","nice_url":"sciezki_kariery\/ekspert_produktywnosci","badge":"55\/badge.svg","tag":"#produktywnosc","lead":"Zacznij efektywnie wykorzystywa\u0107 sw\u00f3j dzie\u0144 i sta\u0144 si\u0119 bardziej produktywny w ka\u017cdym aspekcie swojego \u017cycia zawodowego i prywatnego. Naucz si\u0119 planowa\u0107 codzienne zadania, wyznacza\u0107 nowe cele i konsekwentnie je realizowa\u0107. Dowiedz si\u0119 jak radzi\u0107 sobie ze stresem i motywowa\u0107 si\u0119 do dzia\u0142ania.","users_quantity":"10135","score":4.7,"review_quantity":"286","path_length":"29","test_quantity":164},"36":{"path_id":36,"path_name":"Projektant CAD","nice_url":"sciezki_kariery\/projektant_cad","badge":"36\/badge.svg","tag":"#cad","lead":"Opanuj kluczowe narz\u0119dzia oraz techniki pracy, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci rozpocz\u0105\u0107 karier\u0119 projektanta CAD. Naucz si\u0119 projektowania, modelowania 3D, tworzenia wizualizacji i dokumentacji technicznej.","users_quantity":"9705","score":4.9,"review_quantity":"478","path_length":"27","test_quantity":136},"28":{"path_id":28,"path_name":"Administrator Linux","nice_url":"sciezki_kariery\/administrator_linux","badge":"28\/badge.svg","tag":"#linux","lead":"Zdob\u0105d\u017a praktyczn\u0105 wiedz\u0119 na temat zarz\u0105dzania oraz konfigurowania systemu Linux. Zacznij karier\u0119 administratora system\u00f3w.","users_quantity":"9509","score":4.8,"review_quantity":"647","path_length":"24.5","test_quantity":154},"24":{"path_id":24,"path_name":"Android Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/android_developer","badge":"24\/badge.svg","tag":"#android","lead":"Zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015bci, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci tworzy\u0107 aplikacje na Androida. Poznaj narz\u0119dzia, kluczowe techniki pracy i pisz dowolne aplikacje. ","users_quantity":"9337","score":4.8,"review_quantity":"516","path_length":"35","test_quantity":140},"64":{"path_id":64,"path_name":"Project Manager","nice_url":"sciezki_kariery\/project_manager","badge":"64\/badge.svg","tag":"#projectmanager","lead":"Rozpocznij karier\u0119 Project Managera! Poznaj koncepcj\u0119 Agile i zasady metodyk zwinnych Scrum i Kanban. Naucz si\u0119 wykorzystywa\u0107 Jir\u0119 oraz inne narz\u0119dzia przydatne w zarz\u0105dzaniu projektami i pracy zdalnej.","users_quantity":"8101","score":4.8,"review_quantity":"457","path_length":"56","test_quantity":282},"33":{"path_id":33,"path_name":"CorelDraw Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/coreldraw_designer","badge":"33\/badge.svg","tag":"#coreldraw","lead":"Opanuj tworzenie grafiki w bardzo popularnym programie CorelDRAW. Rozpocznij \u017cyciow\u0105 przygod\u0119 z grafik\u0105 wektorow\u0105.","users_quantity":"7975","score":4.9,"review_quantity":"630","path_length":"37.5","test_quantity":20},"59":{"path_id":59,"path_name":"Analityk danych","nice_url":"sciezki_kariery\/analityk_danych","badge":"59\/badge.svg","tag":"#analityk","lead":"Opanuj zaawansowane techniki zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych. Poznaj narz\u0119dzia wykorzystywane w Business Intelligence i zdob\u0105d\u017a dobrze p\u0142atne stanowisko analityka danych.","users_quantity":"7700","score":4.8,"review_quantity":"447","path_length":"20","test_quantity":158},"65":{"path_id":65,"path_name":"Skuteczny sprzedawca","nice_url":"sciezki_kariery\/skuteczny_sprzedawca","badge":"65\/badge.svg","tag":"#skutecznysprzedawca","lead":"Zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015bci, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci wykr\u0119ca\u0107 \u015bwietne wyniki sprzeda\u017cowe. Poznaj najlepsze techniki sprzeda\u017cy, naucz si\u0119 przekonywa\u0107 klienta do swojej oferty i zosta\u0144 skutecznym sprzedawca!","users_quantity":"6395","score":4.8,"review_quantity":"398","path_length":"49.5","test_quantity":286},"52":{"path_id":52,"path_name":"Ekspert ds. cyberbezpiecze\u0144stwa","nice_url":"sciezki_kariery\/ekspert_ds_cyberbezpieczenstwa","badge":"52\/badge.svg","tag":"#cybersecurity","lead":"Poznaj techniki zabezpiecze\u0144 stosowane obecnie w infrastrukturze IT. Zdob\u0105d\u017a wiedz\u0119 potrzebn\u0105 do wykonywania test\u00f3w penetracyjnych. Opanuj przydatne narz\u0119dzia i zacznij karier\u0119 eksperta ds. cyberbezpiecze\u0144stwa.","users_quantity":"6316","score":4.7,"review_quantity":"387","path_length":"25","test_quantity":130},"61":{"path_id":61,"path_name":"YouTube Content Creator","nice_url":"sciezki_kariery\/youtube_content_creator","badge":"61\/badge.svg","tag":"#contentcreator","lead":"Poznaj sposoby pracy najpopularniejszych YouTuber\u00f3w, opanuj techniki monta\u017cu, tw\u00f3rz atrakcyjne filmy i zosta\u0144 influencerem. Dowiedz si\u0119 jak zdobywa\u0107 subskrybent\u00f3w, budowa\u0107 spo\u0142eczno\u015b\u0107. Zacznij zarabia\u0107 na reklamach i wsp\u00f3\u0142pracach partnerskich.","users_quantity":"6294","score":4.6,"review_quantity":"279","path_length":"26.5","test_quantity":135},"37":{"path_id":37,"path_name":"Wizualizacja architektury","nice_url":"sciezki_kariery\/wizualizacja_architektury","badge":"37\/badge.svg","tag":"#wizualizacja","lead":"Tw\u00f3rz realistyczne wizualizacje projekt\u00f3w architektonicznych. Zachwy\u0107 klient\u00f3w pi\u0119knymi renderami budynk\u00f3w oraz wn\u0119trz. Rozwijaj swoj\u0105 karier\u0119 w dziedzinie, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy sztuk\u0119 z technik\u0105.","users_quantity":"6184","score":4.9,"review_quantity":"255","path_length":"41","test_quantity":205},"21":{"path_id":21,"path_name":"Angular Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/angular_developer","badge":"21\/badge.svg","tag":"#angular","lead":"Wykorzystaj swoj\u0105 znajomo\u015b\u0107 JavaScript i pisz aplikacje webowe w jednym z najpopularniejszych framework\u00f3w Front-end.","users_quantity":"6157","score":4.8,"review_quantity":"450","path_length":"19.5","test_quantity":160},"46":{"path_id":46,"path_name":"Motion Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/motion_designer","badge":"46\/badge.svg","tag":"#motion","lead":"Naucz si\u0119 tworzenia zachwycaj\u0105cych animacji. Opanuj techniki postprodukcji i monta\u017cu film\u00f3w. Zdob\u0105d\u017a umiej\u0119tno\u015bci, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci rozpocz\u0105\u0107 karier\u0119 w tej dynamicznie rozwijaj\u0105cej si\u0119 dziedzinie.","users_quantity":"5883","score":4.8,"review_quantity":"352","path_length":"21.5","test_quantity":98},"43":{"path_id":43,"path_name":"Specjalista MS Access","nice_url":"sciezki_kariery\/specjalista_ms_access","badge":"43\/badge.svg","tag":"#access","lead":"Zosta\u0144 specjalist\u0105 od baz danych. Wykorzystaj nieograniczone mo\u017cliwo\u015bci programu MS Access.","users_quantity":"5772","score":4.9,"review_quantity":"424","path_length":"11","test_quantity":138},"56":{"path_id":56,"path_name":"Personal branding","nice_url":"sciezki_kariery\/personal_branding","badge":"56\/badge.svg","tag":"#personal","lead":"Dowiedz si\u0119 jak skutecznie budowa\u0107 mark\u0119 osobist\u0105 kreuj\u0105c profesjonalny wizerunek swojej osoby i biznesu. Wykorzystaj skuteczne techniki perswazji i przydatne narz\u0119dzia do zdobywania nowych klient\u00f3w i zwi\u0119kszania swojej widoczno\u015bci w internecie.","users_quantity":"5112","score":4.7,"review_quantity":"256","path_length":"28","test_quantity":158},"57":{"path_id":57,"path_name":"Efektywny przedsi\u0119biorca","nice_url":"sciezki_kariery\/efektywny_przedsiebiorca","badge":"57\/badge.svg","tag":"#przedsiebiorca","lead":"My\u015blisz o za\u0142o\u017ceniu w\u0142asnej dzia\u0142alno\u015bci, ale nie wiesz czy dasz sobie rad\u0119? To szkolenie poka\u017ce Ci jak zosta\u0107 skutecznym przedsi\u0119biorc\u0105 i prowadzi\u0107 biznes nie martwi\u0105c si\u0119 o zawi\u0142o\u015bci prawa.\r\n","users_quantity":"5056","score":4.8,"review_quantity":"245","path_length":"62","test_quantity":366},"50":{"path_id":50,"path_name":"Administrator Windows","nice_url":"sciezki_kariery\/administrator_windows","badge":"50\/badge.svg","tag":"#windows","lead":"Zdob\u0105d\u017a kompleksow\u0105 wiedz\u0119 na temat zarz\u0105dzania us\u0142ugami Microsoft Windows Server. Opanuj prac\u0119 z Active Directory i konsol\u0105 PowerShell. Wykorzystaj zdobyt\u0105 wiedz\u0119 i rozpocznij karier\u0119 jako administrator Windows.","users_quantity":"4174","score":4.7,"review_quantity":"197","path_length":"18.5","test_quantity":89},"53":{"path_id":53,"path_name":"GIMP Designer","nice_url":"sciezki_kariery\/gimp_designer","badge":"53\/badge.svg","tag":"#gimp","lead":"Zdob\u0105d\u017a kompleksow\u0105 wiedz\u0119 z zakresu projektowania i edycji grafiki przy u\u017cyciu darmowego narz\u0119dzia GIMP. Dowiedz si\u0119 jak edytowa\u0107 zdj\u0119cia, tworzy\u0107 niesamowite projekty graficzne oraz materia\u0142y marketingowe, kt\u00f3re zbuduj\u0105 dobry wizerunek Twojej marki.","users_quantity":"3790","score":4.9,"review_quantity":"273","path_length":"21.5","test_quantity":182},"38":{"path_id":38,"path_name":"Unity Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/unity_developer","badge":"38\/badge.svg","tag":"#unity","lead":"Opanuj tworzenie gier w darmowym i niezwykle popularnym \u015brodowisku Unity. Tw\u00f3rz wieloplatformowe gry na dowolne urz\u0105dzenia.","users_quantity":"3510","score":4.7,"review_quantity":"190","path_length":"26.5","test_quantity":0},"51":{"path_id":51,"path_name":"Machine Learning Engineer","nice_url":"sciezki_kariery\/machine_learning_engineer","badge":"51\/badge.svg","tag":"#machinelearning","lead":"Zdob\u0105d\u017a kompleksow\u0105 wiedz\u0119 na temat Machine Learning i naucz si\u0119 tworzy\u0107 zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Wykorzystaj uczenie maszynowe do rozwi\u0105zywania realnych problem\u00f3w.","users_quantity":"3457","score":4.7,"review_quantity":"72","path_length":"31.5","test_quantity":121},"63":{"path_id":63,"path_name":"Data Scientist","nice_url":"sciezki_kariery\/data_scientist","badge":"63\/badge.svg","tag":"#datascientist","lead":"Zdob\u0105d\u017a kompleksow\u0105 wiedz\u0119 z Data Science, poznaj technologie i narz\u0119dzia, kt\u00f3re pozwol\u0105 Ci wyci\u0105ga\u0107 z danych maksimum informacji. Naucz si\u0119 tworzy\u0107 zaawansowane analizy oraz wizualizacje i rozpocznij karier\u0119 jako Data Scientist.","users_quantity":"3010","score":4.7,"review_quantity":"109","path_length":"47.5","test_quantity":205},"44":{"path_id":44,"path_name":"Game Artist","nice_url":"sciezki_kariery\/game_artist","badge":"44\/badge.svg","tag":"#gameartist","lead":"Naucz si\u0119 tworzy\u0107 realistyczn\u0105 grafik\u0119 do gier. Opanuj wszystkie elementy wsp\u00f3\u0142czesnego workflow i zosta\u0144 artyst\u0105 z wysokiej p\u00f3\u0142ki.","users_quantity":"2956","score":4.7,"review_quantity":"139","path_length":"32.5","test_quantity":136},"49":{"path_id":49,"path_name":"iOS Developer","nice_url":"sciezki_kariery\/ios_developer","badge":"49\/badge.svg","tag":"#ios","lead":"Tw\u00f3rz aplikacje mobilne na platform\u0119 iOS, kt\u00f3re podbij\u0105 rynek. Opanuj j\u0119zyk Swift, naucz si\u0119 pracy w \u015brodowisku Xcode i zarabiaj jako iOS Developer. ","users_quantity":"2681","score":4.6,"review_quantity":"125","path_length":"29","test_quantity":132},"60":{"path_id":60,"path_name":"Monta\u017cysta Wideo","nice_url":"sciezki_kariery\/montazysta_wideo","badge":"60\/badge.svg","tag":"#montazysta","lead":"Opanuj obs\u0142ug\u0119 kamery i profesjonalny monta\u017c materia\u0142\u00f3w wideo. Zosta\u0144 profesjonalnym monta\u017cyst\u0105 i zacznij zarabia\u0107 na swojej pasji!","users_quantity":"2513","score":4.8,"review_quantity":"172","path_length":"21.5","test_quantity":145},"68":{"path_id":68,"path_name":"Matura z matematyki - poziom podstawowy","nice_url":"sciezki_kariery\/matura_z_matematyki_-_poziom_podstawowy","badge":"68\/badge.svg","tag":"#maturamatematyka","lead":"Przygotuj si\u0119 do matury z matmy bez stresu! Opanuj ca\u0142y materia\u0142 we w\u0142asnym tempie, naucz si\u0119 rozwi\u0105zywa\u0107 typowe zadania pojawiaj\u0105ce si\u0119 w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce!","users_quantity":"1285","score":4.9,"review_quantity":"67","path_length":"47.5","test_quantity":140},"69":{"path_id":69,"path_name":"Matura z chemii - poziom rozszerzony","nice_url":"sciezki_kariery\/matura_z_chemii_-_poziom_rozszerzony","badge":"69\/badge.svg","tag":"#maturachemia","lead":"Przygotuj si\u0119 do matury z chemii bez stresu! Opanuj materia\u0142 we w\u0142asnym tempie, naucz si\u0119 rozwi\u0105zywa\u0107 typowe zadania pojawiaj\u0105ce si\u0119 w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce!","users_quantity":"463","score":5,"review_quantity":"5","path_length":"53.5","test_quantity":194},"66":{"path_id":66,"path_name":"Artysta malarz","nice_url":"sciezki_kariery\/artysta_malarz","badge":"66\/badge.svg","tag":"#artystamalarz","lead":"Poznaj najlepsze techniki malarskie i zacznij tworzy\u0107 prawdziwe dzie\u0142a sztuki. Naucz si\u0119 tworzy\u0107 cyfrowe reprodukcje swoich prac i zacznij budowa\u0107 portfolio.","users_quantity":"371","score":4.9,"review_quantity":"30","path_length":"18","test_quantity":80}}