Kwerendy są kluczowym narzędziem niemal każdej bazy danych programu Access. Za ich pomocą możemy wybrać z bazy zestaw rekordów spełniających określone kryterium. Może się zdarzyć, że często wykonujemy ten sam typ kwerendy, ale za każdym razem szukamy innych wartości. Wyobraźmy sobie prostą tabelę, która przechowuje informacje na temat produktów oferowanych przez naszą firmę. Taka tabela może wyglądać następująco:

screen_1

Każdy produkt posiada m.in. swoją nazwę, cenę oraz kategorię. Stosunkowo często wybieramy z tabeli produkty z jednej kategorii. Problem polega na tym, że za każdym razem jest to inna kategoria. Tworzenie osobnej kwerendy dla każdej kategorii produktów mija się z celem: niepotrzebnie powielamy zbliżoną funkcjonalność i niepotrzebnie mnożymy obiekty w naszej bazie danych . Znacznie lepszym wyjściem jest stworzenie kwerendy, która podczas uruchamiania pobiera od użytkownika parametr (czyli nazwę kategorii). Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne: tworzymy tylko jedną kwerendę i za każdym razem możemy wybrać rekordy przypisane do innej kategorii.

Dowiedz się więcej: Kurs Access – kwerendy Zobacz kurs

Rozpoczniemy od stworzenia prostej kwerendy wybierającej. W naszym przykładzie użyjemy widoku projektu choć oczywiście taką kwerendę można stworzyć w dowolny sposób. Struktura kwerendy wygląda następująco:

screen_2

Zauważmy, że kwerenda wybiera produkty z określonej kategorii (w tym wypadku „Office”). Oczywiście chcemy, aby kwerenda dała nam możliwość wyboru kategorii przy każdym uruchomieniu. W tym celu musimy zmodyfikować nasze kryterium w polu „Kategoria”.

Zamiast:

= Office

Wprowadzamy:

=[Wybierz kategorię]

Zdefiniowanie takiego kryterium sprawi, że przed wykonaniem kwerendy wyświetli się okienko ,do którego będziemy mogli wpisać nazwę pożądanej kategorii („Wybierz kategorię” to treść komunikatu w górnej części okienka). Zasada działania jest bardzo prosta. Spróbujmy uruchomić naszą kwerendę.

screen_3

Wyraźnie widać, że pojawiło się okienko i możemy do niego wpisać nazwę. Po chwili pojawi się lista rekordów z produktami, które są przypisane do poszukiwanej przez nasz kategorii. Czyli mamy ciekawe i jednocześnie bardzo elastyczne rozwiązanie. Oczywiście nasz przykład jest bardzo prosty, ale pamiętajmy o tym, że taką funkcjonalność można dowolnie rozwijać. Możemy na przykład stworzyć kwerendę, które będzie pobierała parametry z kilku pól itp.