Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Co to jest Scrum i jak wykorzystać go w zarządzaniu projektami

Co to jest Scrum i jak wykorzystać go w zarządzaniu projektami

Scrum jest zbiorem reguł, dzięki którym projekty powstają sprawniej i szybciej. Obecnie jest on powszechnie wykorzystywany przez zespoły developerskie i stanowi najbardziej popularne zastosowanie filozofii Agile.


Kurs Scrum od podstaw - efektywne zarządzanie projektami

Opanuj najpopularniejszą zwinną metodykę tworzenia oraz rozwijania oprogramowania. Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w zespole scrumowym, jako Project Manager czy Scrum Master. Dowiedz się więcej


Czym jest Scrum

Scrum jest jedną z metodyk Agile (zwinnych). Powstał w celu usprawnienia pracy nad projektami z branży IT, ale obecnie wdrażany jest w najróżniejszych dziedzinach. Pojęcie „scrum” zaczerpnięte zostało z rugby. Po raz pierwszy pojęcia użyli Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka w artykule „The New New Product Development Game” z 1986 roku. Opisali nową metodę pracy nad wytwarzaniem produktów polegającą na tym, że zespół zachowuje się podobnie jak drużyna rugby, która „próbuje pokonać dystans jako jednostka, podając piłkę tam i z powrotem”.

Zasady metodyki Scrum sformułowane zostały w 1995 roku przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. W 2009 roku opublikowali oni publiczny dokument o nazwie „The Scrum Guide”. Definiuje on Scrum jako lekki framework, który pomaga osobom, zespołom i organizacjom tworzyć wartość poprzez zastosowanie adaptacyjnych rozwiązań do złożonych problemów.

Mecz rugby jako przykład współpracy w zespole - nazwa "scrum" została zaczerpnięte z rugby.

Scrum obok Kanbana i innych metodyk należy do szerszej kategorii, jaką jest filozofia Agile, nazywana zwinnym sposobem myślenia albo zwinnym sposobem zarządzania projektami. Agile przyjmuje, że oczekiwania klienta mogą ewoluować w trakcie prac nad projektem. W związku z tym zespół powinien tworzyć projekt w małych i częstych krokach. Agile kieruje się następującymi wartościami:

  • Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
  • Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację
  • Współpraca z klientem ponad negocjacje umów
  • Reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu

Jedną z metodyk wprowadzających filozofię Agile w życie jest Scrum. Określa on konkretne ramy postępowania. Nadal są one jednak na tyle ogólne, że praca dwóch różnych zespołów stosujących Scrum może się znacznie różnić.

Notatki sporządzane przez Project Managera

Filary

Scrum posługuje się wiedzą empiryczną i zbudowany jest na trzech filarach:

  • przejrzystość (transparency) - dbanie o to, żeby obraz sytuacji był możliwie najprawdziwszy i najpełniejszy;

  • przegląd (inspection) - przyglądanie się temu, jaka jest obecna sytuacja w pracy nad projektem;

  • adaptacja - dostosowywanie podejmowanych działań do sytuacji w danym momencie.

Przegląd i adaptacja stanowią pętlę powtarzaną co jakiś czas przez zespół.

Project Managerka rozpisująca etapy projektu

Zespół scrumowy

W Scrumie tworzony jest zespół niewielki i dający członkom dużą samodzielność. Członkowie dzielą się na trzy role pełnione w zespole: scrum master, product owner i wykonawcy.

Product owner jest jedną osobą decydującą o kierunku, w jakim rozwijany ma być produkt. Zna się na rynku i rozumie oczekiwania klientów. Produkt tworzony jest zgodnie z wizją product ownera. Osoba ta odpowiedzialna jest też za tworzenie backlogu produktu.

Zespół wykonawców składa się z członków o umiejętnościach, które uzupełniają się nawzajem. Zespół sam decyduje jak osiągnąć wyznaczone mu cele i tworzy plan sprintu. Określa ile pracy zdąży wykonać w danym czasie.

Scrum master uczy zespół scrumowy wdrażać proces Scrum. Człowiek ten dba o produktywność zespołu, organizuje spotkania i sprawdza, czy zespół działa zgodnie ze zasadami Scrum.

Kurs Agile - metodyki zwinne od podstaw

Kurs Agile - metodyki zwinne od podstaw

Zobacz kurs Arrow
Kurs Jira od podstaw - zarządzanie projektami

Kurs Jira od podstaw - zarządzanie projektami

Zobacz kurs Arrow
Kurs Agile - dobre praktyki zarządzania projektami

Kurs Agile - dobre praktyki zarządzania projektami

Zobacz kurs Arrow

Artefakty

W Scrumie istnieją trzy zbiory informacji zwane artefaktami. Są to backlog produktu, backlog sprintu i przyrost (increment).

Backlog produktu jest stale aktualizowaną listą rzeczy do wykonania. Wyznacza on wymagania, jakie musi spełnić produkt. Razem z postępami pracy nad projektem i zmianami na rynku, product owner może odkryć, że wymagania muszą zostać zmienione.

Backlog sprintu wyznacza pewien wycinek backlogu produktu, który będzie realizowany w danym sprincie. Zmiany, jakie mają zostać wprowadzone do produktu, często przedstawiane są we formie historyjek użytkowników (user stories). Zespół urządza spotkanie, na którym planowany jest sprint i ustalany jest jego backlog.

Przyrostem są ukończone elementy backlogu produktu. Celem sprintu jest dodanie nowego przyrostu. Zespół scrumowy musi określić warunki, jakie musi spełnić element, żeby uznać go za ukończony.

Kolorowe karteczkie z etapami projektu "To do", "Doing" i "Done"

Wydarzenia w Scrumie

Zespół scrumowy pracuje nad projektem w następujących po sobie sprintach. Sprint powinien być krótkim odcinkiem czasu, nie dłuższym niż miesiąc. W tym czasie zespół ma dodać nowy przyrost. Wszystkie sprinty są równej długości, która jest ustalona z góry.

Sprint zaczyna się od spotkania zespołu na planowaniu sprintu. Podczas sprintu zespół odbywa kolejne codzienne spotkania. Nazywają się one Daily Scrum. Są krótkie i sprawdzają, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Po zakończonej pracy efekty przedstawiane są na przeglądzie sprintu. Ostatnim wydarzeniem jest retrospektywa sprintu, w której zespół podsumowuje co poszło dobrze, a co źle.

Podsumowanie

Scrum wyznacza ramy postępowania usprawniające pracę nad wszelkiego rodzaju projektami. Polega na zorganizowaniu scrumowego zespołu pracującego w krótkich i powtarzających się sprintach.


Opublikowane 30 maja 2023 r. w kategorii: IT i oprogramowanie


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!