Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Dlaczego warto tworzyć kulturę dzielenia się wiedzą w organizacji?

Dlaczego warto tworzyć kulturę dzielenia się wiedzą w organizacji?

Jeszcze do niedawna wielu pracowników z doświadczeniem zawodowym niechętnie dzieliło się swoją wiedzą w pracy. Wychodzili z założenia, że ich wiedza to ich czas poświęcony na jej zdobycie, więc strzegli jej niczym skarbu. Obecnie taka postawa odeszła już do lamusa i coraz głośniej nazywa się ją przestarzałą, a co najważniejsze - szkodliwą. Dlaczego warto tworzyć kulturę dzielenia się wiedzą w organizacji? Przeczytaj!


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Dzielenie się wiedzą w firmie - zapisywanie ważnych informacji na kolorowych kartkach

Na czym polega dzielenie się wiedzą?

Dzielenie się wiedzą w organizacji to proces, który zachodzi na dwóch poziomach. Po pierwsze, w indywidualnych kontaktach pomiędzy pracownikami. Po drugie, jako system centralnie sterowany przez firmę. Proces ten polega na ułatwieniu dostępu pracownikom do różnorodnych informacji:

 • organizacja wewnątrz firmy,
 • specyfika produktu lub usługi,
 • troubleshooting - czyli sprawdzone sposoby na wykrywanie, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
 • wypracowane metody pracy w różnych działach organizacji.

Celem jest tu oczywiście ułatwienie i podniesienie efektywności pracy wszystkim osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie.

Szkolenie w firmie - pracownik prowadzący wykład dla kolegów z zespołu

Dlaczego pracownicy nie chcą się dzielić wiedzą?

Na drodze licznych badań i eksperymentów przeprowadzonych na przestrzeni 40 lat wykazano, że problem z dzieleniem się wiedzą jest poważny. Dotyka on specjalistów wszystkich branż, nie wykluczając tu środowiska lekarskiego. Wnioski, jakie badacze wyciągnęli, mówią, że pracownicy ujawniają informacje jedynie takie, które są powszechnie znane i łatwo dostępne. Natomiast, informacje unikalne i istotne zachowują dla siebie. Dlaczego tak jest?

Jedną z prawdopodobnych przyczyn takiego zachowania może być obawa o stabilność własnej posady. Pracownik z dłuższym stażem i większym doświadczeniem traktuje swoją wiedzę jako rodzaj zabezpieczenia przed utratą pracy.

Innym powodem może też być duma z posiadania wiedzy, której nie mają pozostali. Pracownik podbudowuje w ten sposób samoocenę i ma poczucie władzy. Nie chce zdradzać informacji, które gromadził latami, aby nie ułatwiać pracy innym pracownikom. Tym samym, w swoim przekonaniu, zachowa przewagę nad innymi.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Pracownicy kurczowo trzymający swoje laptopy - niechęć do dzielenia się wiedzą w zespole

Dlaczego takie myślenie jest błędne?

Podane powyżej motywy tracą sens we współczesnym świecie. Dostęp do różnorodnych informacji jest otwarty dla każdego, kto tylko jest zainteresowany, aby się rozwijać. Niewiele zatem można zyskać na ukrywaniu wiedzy, którą inni bez trudu mogą zdobyć na własną rękę, w dodatku w krótkim czasie. Wiele natomiast można stracić.

Gorzkim owocem takiej pasywnej postawy jest bowiem uruchomienie mechanizmu niezdrowej rywalizacji w zespole. Ty nie zdradzasz mi swojej wiedzy, ja nie zdradzę Ci swojej. Psuje się nie tylko atmosfera pracy, ale też spada efektywność. Z takiego stanu nie są zadowoleni ani pracownicy, ani ich przełożeni. Ci drudzy coraz bardziej są już świadomi, że wiedza ukryta w czyjejś głowie jest bezużyteczna z punktu widzenia dobra i przyszłości przedsiębiorstwa. Dlatego w cenie są osoby otwarte na współpracę i grę zespołową, a nie soliści.

zgrany, wspierający się zespół w firmie - przybijanie "żółwika"

Jakie korzyści przynosi dzielenie się wiedzą?

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie kultury dzielenia się wiedzą może przynieść liczne korzyści. Oto najważniejsze z nich:

 • Poprawa efektywności pracy: dobrze poinformowany pracownik nie musi mierzyć się z błędami, które ktoś już wcześniej rozwiązał. Zyskuje tym samym czas i możliwość trafniejszego podejmowania decyzji.

 • Zwiększenie innowacyjności: nowatorskie technologie lub rozwiązania to cenna wartość dla wielu branż na rynku. Łatwiej je zapewnić, gdy pracownicy mają dostęp do centralnej bazy wiedzy i mogą korzystać z doświadczeń innych zespołów.

 • Podniesienie jakości usług i produktów: każda oferta, która jest kierowana do Klienta, wymaga dopracowania. Obserwując, analizując i wyciągając wnioski z działań, które firma podejmuje dziś, ułatwia się zadania, które trzeba wykonać w przyszłości.

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: bezpośredni związek pomiędzy atmosferą sprzyjającą rozwojowi a zaangażowaniem udowodniono już wielokrotnie. Pracownik, który ma poczucie wzrostu własnych kompetencji czerpie z pracy więcej satysfakcji, jest bardziej lojalny wobec firmy i chętniej bierze czynny udział w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

 • Zwiększenie zaufania: dzielenie się wiedzą może pomóc w budowaniu zaufania między pracownikami i przyczynić się do lepszej współpracy w grupie.

zgrany, zadowolony zespół - wspólne świętowanie sukcesu

Dzielenie się wiedzą w liczbach

Na koniec, kilka ciekawych informacji, które wyłoniły badania prowadzone metodą ankiet wśród pracowników aktywnych zawodowo.

 • Niemal 50% ankietowanych osób uznało, że chciałoby pozyskać wiedzę, którą posiadają inni pracownicy.

 • W 57% wiedza, którą byli zainteresowani, dotyczyła zagadnień typu “Wiem co robić”.

 • W 58% respondenci chcieli się dowiedzieć “Jak coś się robi”.

 • W 55% ankietowani przyznali, że chcieliby wiedzieć “Gdzie szukać informacji”.

 • 40% osób przyznało, że nie chce się dzielić wiedzą, bo jest to ich własność, którą należy chronić. Niemal 24% osób nie miało opinii na ten temat, a 36% odpowiedziało przecząco.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Powyższe dane to wycinek szerokiego badania, które przeprowadziła Anna Słocińska w swej pracy pt. “Dzielenie się wiedzą jako istotna kompetencja pracowników”.


Opublikowane 28 lutego 2023 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!