Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Jak rozwiązywać konflikty pracowników w swoim zespole

Jak rozwiązywać konflikty pracowników w swoim zespole

Najprostszy sposób na wszelkie problemy i bolączki, to zapobieganie im. W kontekście konfliktów, zwłaszcza w miejscu pracy, należy mówić raczej o przygotowaniu się na nie i zaakceptowaniu faktu, że do nieporozumienia prędzej czy później dojdzie. Całkowite uniknięcie sporów pomiędzy członkami zespołu jest raczej mało prawdopodobne. Niemniej, jako manager możesz stworzyć warunki, które częściowo wyeliminują przyczyny niesnasek i będą sprzyjać szybkiemu rozejmowi. Sposób, aby to osiągnąć, może być prostszy niż myślisz.


Kurs Skuteczny menedżer - kluczowe kompetencje

Opanuj kluczowe kompetencje menedżerskie i dowiedz się jak skutecznie zarządzać zespołem i motywować pracowników. Dowiedz się więcej


konflikt w zespole

Wyeliminuj zewnętrzne przyczyny konfliktów

Praca w grupie to próba pogodzenia ze sobą osób o różnych potrzebach, osobowości, kulturze i ambicjach. Choć z punktu widzenia osoby zarządzającej ich kompetencje się doskonale uzupełniają i współgrają ze sobą, relacje mogą zgrzytać z wielu powodów. Warto jednak wiedzieć, że podłożem konfliktów nie zawsze jest starcie dwóch, przeciwstawnych charakterów. Często przyczyny waśni leżą poza pracownikami:

  • Konkurowanie o zasoby - problem tkwiący w ograniczonym budżecie lub nieefektywnym zarządzaniu posiadanymi środkami i narzędziami.

  • Brak poczucia bezpieczeństwa - niestabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa prowadzi do przekonania o potrzebie walki o zatrudnienie, która wzmaga niezdrową rywalizację.

  • Współzależność - trudno jej uniknąć w przedsiębiorstwie, a jest to jedno najczęstszych źródeł konfliktów. O współzależności mówi się wówczas, gdy praca jednego pracownika lub całego zespołu, działu jest uzależniona od wyników pracy innej komórki.

  • Sprzeczne cele - mogą dzielić poszczególnych członków zespołu lub całe działy w firmie.

  • Niejasne zakresy obowiązków - prowadzące do nieporozumień, a często zaniedbań w wykonywanych obowiązkach.

  • Niejasne zasady przyznawania awansu lub premii.

Jak widać, przyczyną tarć w zespole może być wiele czynników o charakterze organizacyjnym, na które pracownik nie ma bezpośredniego wpływu. Rolą managera jest ich rozpoznanie i próba wyeliminowania - poprzez wyegzekwowanie zmian w regulaminach wewnętrznych, organizacji pracy lub zapisach zawieranych umów.

kłótnia w zespole

Jasne cele i zasady współpracy

Innym sposobem na budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy, jest utrzymywanie dialogu z zespołem i wspólne tworzenie obowiązujących zasad - zgodnie z faktem, że łatwiej nam przychodzi przestrzeganie reguł, które sami ustaliliśmy. Dobrym pomysłem jest również organizacja cyklicznych spotkań całego teamu i rozmowa o trudnościach, z jakimi borykają się pracownicy. Tym sposobem, członkom zespołu łatwiej jest zrozumieć, że pewne niedociągnięcia, czy opóźnienia nie zawsze wynikają z zaniedbań kolegi lub koleżanki z pracy. Z drugiej strony, jest to również szansa na uświadomienie pracownikom, że wpływają wzajemnie na swoje wyniki jednostkowe, a także na sukces w osiąganiu wspólnych celów jako zespół.

rozwiązywanie konfliktu w zespole

Jak rozwiązać konflikt w zespole?

Pomimo najlepszych chęci i starań do konfliktu dochodzi. Jak powinien się w takiej sytuacji zachować manager? Czy należy się zaangażować, czy pozostawić sprawę w rękach zwaśnionych stron?

Kurs Jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie pracowników

Kurs Jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie pracowników

Zobacz kurs Arrow
Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy

Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy

Zobacz kurs Arrow
Kurs Jak efektywnie organizować i prowadzić spotkania

Kurs Jak efektywnie organizować i prowadzić spotkania

Zobacz kurs Arrow

Unikanie problemu i odwlekanie jego rozwiązania to przykład strategii radzenia sobie z konfliktami w ujęciu tradycyjnym. Obecnie wiemy już, że taka taktyka jest niekorzystna zarówno z punktu widzenia jednostki, czyli pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Atmosfera pracy staje się coraz gorsza, produktywność całego zespołu spada, a sprawa nadal spoczywa pod dywanem, pod który ją zamieciono. Taki stan może trwać miesiącami, a nawet latami, o ile nie dojdzie wcześniej do wypowiedzenia umowy. Zamiast biernie czekać, działaj!

rozwiązywanie konfliktu pracowników

Reaguj natychmiast

Gdy tylko się zorientujesz, że współpraca w zespole nie przebiega prawidłowo, zainteresuj się problemem i poszukaj jego źródła. Przyczyny mogą być trywialne, a sposób na zażegnanie sporu banalnie prosty. Jednak, aby to odkryć, musisz spotkać się z każdą ze stron i porozmawiać. Zaznacz, że dostrzegasz problem i chcesz pomóc w rozwiązaniu ze względu na dobro całego teamu i prowadzonych projektów. Postaraj się nie oceniać i nie zajmować żadnego stanowiska, dopóki nie wysłuchasz obydwu stron. Kiedy zdobędziesz już potrzebne informacje, możesz rozważyć konfrontację, czyli wspólne spotkanie z obiema skłóconymi stronami.

Nie bądź sędzią

Gdy strony sporu postrzegają problem w kategoriach wygrany - przegrany, rozmowa toczy się często w rytm naprzemiennie wyrzucanych oskarżeń. Rolą managera jest wówczas dążenie do przywoływania konkretnych wydarzeń i faktów, studzenie emocji i zachęcenie do konstruktywnego poszukiwania rozwiązania. Bardzo ryzykownym posunięciem w takiej sytuacji jest zajęcie pozycji sędziego, który samodzielnie wskaże i osądzi winnego. Tym sposobem konflikt będzie trwał dalej w ukryciu, a “przegrany” pracownik w poczuciu krzywdy straci zapał do pracy.

jak pogodzić pracowników

Właściwą strategią jest próba wspólnego poszukiwania kompromisu, sytuacji, gdy każdy z konfliktu wyjdzie z podobnym rachunkiem zysków i strat. Istotne tu jest zaangażowanie wszystkich uczestników w znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań. Jeśli tego wymaga sytuacja, wyznacz kolejne spotkanie, daj pracownikom czas do namysłu, zorganizuj burzę mózgów.

Zarządzanie konfliktem w trosce o zadowolenie wszystkich stron jest bez wątpienia bardziej czasochłonne i angażujące, jednak pod każdym względem się opłaca. Twój zespół zyskuje na sile, wzrasta zaangażowanie w pracę, a relacje się pogłębiają.


Opublikowane 24 lutego 2022 r. w kategorii: Rozwój osobisty


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!