Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Jak stworzyć biznesplan?

Jak stworzyć biznesplan?

Zakładanie własnego biznesu jest zajęciem niezwykle ekscytującym. Planujesz, marzysz o prężnie działającej firmie i realizacji swoich marzeń. Jednak, optymistyczne nastawienie przyszłego przedsiębiorcy może uniemożliwiać obiektywną ocenę i tłumić głosy krytyki, co stwarza duże ryzyko klęski biznesowej. Pozytywne myślenie to za mało, żeby pokonać wszelkie przeciwności i słabe strony projektu. Dlatego, nawet najbardziej błyskotliwy pomysł na biznes wymaga skrupulatnej analizy i kalkulacji, by poznać realne szanse na sukces - i tym jest właśnie biznesplan.


Poradnik prawny dla początkujących firm

Nie pozwól aby zawiłości prawa przeszkodziły Ci w efektywnym prowadzeniu firmy! Dowiedz się więcej


Po co tworzyć biznesplan?

Najczęściej potrzeba napisania biznesplanu rodzi się wraz z zamiarem pozyskania środków finansowych na założenie lub rozwój działalności. Biznesplan, niczym CV kandydata starającego się o wakat, jest głównym źródłem informacji o firmie i jej działaniach. Instytucje finansowe i urzędy wymagają sporządzenia takiego dokumentu, by na jego podstawie rozpatrzyć zasadność wniosku o przyznanie środków. Zawarte tu informacje pozwalają bowiem ocenić szanse i zagrożenia przedsięwzięcia, dzięki czemu łatwo jest oszacować ryzyko, związane z udzieleniem kredytu lub dofinansowania. Jak się jednak za chwilę przekonasz, stworzenie biznesplanu jest dobrym pomysłem dla każdego, kto snuje plany biznesowe - nie tylko dla tych, którzy zamierzają je zrealizować z pomocą banku lub urzędu.

Planowanie biznesu

Jak powinien wyglądać biznesplan?

Nie istnieje jeden, słuszny wzór biznesplanu, jednak pewne schematy już się utarły i warto z nich skorzystać. Zanim poznasz wskazówki, jak stworzyć biznesplan, musisz wiedzieć, że ważne tu są zarówno forma, jak i treść. Kiedy więc przystąpisz do pracy, zadbaj o przejrzystą i czytelną budowę dokumentu. Nie zapomnij o spisie treści, numeracji stron i załączeniu wykresów, które lepiej zobrazują przedstawiane przez Ciebie dane.

Pomysł na biznesplan

Punkt 1 - Streszczenie biznesplanu

W tym miejscu masz szansę zainteresować bank lub inwestora swoim projektem, przedstawić historię powstawania pomysłu i inspiracje. Musi się tu znaleźć wyjaśnienie, w jakim celu biznesplan powstał, a także argumenty, przemawiające za poparciem Cię w Twoim przedsięwzięciu. Opisz swój produkt lub usługę, podkreślając ich korzyści dla klienta, zaznacz swoje kwalifikacje lub doświadczenie i podsumuj spodziewane koszty i zyski. Musisz tu czerpać z wyników badań i analiz, które wykonasz - więc streszczenie, przewrotnie, jest ostatnim etapem tworzenia biznesplanu.

Punkt 2 - Charakterystyka przedsiębiorstwa

Charakterystyka jest częścią opisową, która ma na celu przedstawienie Twojej firmy. Nieco inną treść tu zamieścisz, jeśli firmę już posiadasz i planujesz jej rozwój, inną z kolei, jeśli pierwsze kroki w biznesie dopiero przed Tobą. Przykładowe informacje, jakie powinny tu się znaleźć, to: nazwa firmy, dane teleadresowe, dane założycieli, czy też forma prawna. Jest to też miejsce na opisanie wizji, misji i celów przedsiębiorstwa - czyli Twoje plany krótko i długoterminowe. Jeśli Twoja firma zdobyła już jakieś nagrody, wyróżnienia lub certyfikaty - pochwal się nimi.

kalkulacje biznesplan

Punkt 3 - Charakterystyka produktu i branży

Opisz dokładnie swój produkt lub usługę oraz konkurencję na rynku. Podkreśl, czym Twoja oferta będzie się wyróżniać i jakie wartości przyniesie dla nabywcy. Opis produktu powinien uwzględniać jego unikalne cechy, strategię cenową, prognozowany i obecny udział w rynku, a także koszt jego pozyskania lub produkcji.

Kurs Personal Branding - budowanie marki osobistej

Kurs Personal Branding - budowanie marki osobistej

Zobacz kurs Arrow
Kurs Wydajne zarządzanie firmą - automatyzacja i optymalizacja zadań

Kurs Wydajne zarządzanie firmą - automatyzacja i optymalizacja zadań

Zobacz kurs Arrow
Kurs Jak zbudować znaną markę online

Kurs Jak zbudować znaną markę online

Zobacz kurs Arrow

Punkt 4 - Analiza strategiczna SWOT

Ten etap tworzenia biznesplanu może okazać się dla Ciebie najważniejszym. Tutaj bowiem należy opracować obiektywną analizę szans i zagrożeń dla Twojego biznesu. Zastanów się nad silnymi i słabymi stronami swojej firmy, uwzględniając czynniki takie, jak: majątek trwały, zasoby finansowe, siła robocza, kadra zarządzająca, cechy produktu. Pomyśl, jakie okoliczności będą dla Ciebie szansą rozwoju, a jakie zagrożeniem klęski.

Analiza strategiczna SWOT biznesplanu

Punkt 5 - Marketing i plan sprzedaży

W tym punkcie zawiera się sens tworzenia biznesplanu. Tutaj dowodzisz, że masz biegle opanowaną znajomość rynku, rozumiesz potrzeby klientów i potrafisz na nie odpowiedzieć. Zacznij od sprecyzowania swojej grupy docelowej i zastanów się nad skutecznymi ścieżkami promocji. Musisz określić, jakie działania promocyjne wykonasz we własnym zakresie, a jakie będą wymagały zlecenia firmie zewnętrznej. Zbierz informacje o koszcie usług, które oddelegujesz i na tej podstawie oszacuj wymagany budżet.

cele biznesowe

Punkt 6 - Analiza finansowa

Ostatni punkt biznesplanu, w którym najczęściej można znaleźć odpowiedź na pytanie, czy planowane przedsięwzięcie okaże się opłacalne. Z punktu widzenia inwestora lub instytucji finansowej, esencja biznesplanu zawarta jest właśnie tutaj. W treści analizy finansowej powinny się znaleźć informacje o prognozowanych nakładach inwestycyjnych i wydatkach, źródłach finansowania, stopie zwrotu kapitału, czy też ewentualnym zapotrzebowaniu na kapitał w przyszłości. Warto jest opracować te dane rzetelnie, na podstawie wiarygodnych źródeł, aby nie wykreować fikcyjnego obrazu biznesu, oderwanego od rzeczywistości.

Dlaczego warto jest stworzyć biznesplan na własne potrzeby? Ponieważ za decyzją o rozwoju lub rozpoczęciu działalności powinny stać obiektywne dane. W ten sposób możesz uchronić się od porażki i strat środków, które być może pomnożysz, inwestując w inny projekt.


Opublikowane 15 września 2021 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!