Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Jakie są najważniejsze metryki w marketingu i jak je mierzyć

Jakie są najważniejsze metryki w marketingu i jak je mierzyć

Metryki w marketingu pozwalają weryfikować skuteczność podejmowanych działań. Istnieje wiele wskaźników znajdujących zastosowanie w różnych sytuacjach. Należy wybrać i mierzyć odpowiednie z nich, aby przeanalizować efektywność realizowanej strategii marketingowej. Metryki te są określane skrótem KPI, oznaczającym Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności).


Kurs Google Analytics dla początkujących

Wykorzystaj Google Analytics, by pozyskiwać wartościowy ruch na Twoją stronę. Zrozum działania użytkowników, zoptymalizuj witrynę i zacznij skuteczniej realizować swoje cele biznesowe. Dowiedz się więcej


ROI oraz ROAS

ROI (Return on Investment) oraz ROAS (Return on Ad Spend) to metryki, które pozwalają firmom na określenie efektywności działań marketingowych poprzez porównanie nakładów z wygenerowanym zwrotem.

ROI to miara opłacalności inwestycji, która określa stosunek zysków do poniesionych kosztów. W kontekście marketingu metryka ta pozwala firmie określić, jak wiele zysku uzyskała na każdą wydaną złotówkę na realizowane działania. Im wyższy ROI, tym bardziej opłacalna była inwestycja.

Wzór na ROI to: (zysk-koszt)/koszt.

Praca specjalisty ds marketingu

ROAS (Return on Ad Spend) to miara zysku w stosunku do wydatków na reklamę. Oznacza ona procentowy stosunek uzyskanego przychodu do poniesionych kosztów reklamowych. Im wyższy ROAS, tym bardziej opłacalna była kampania reklamowa.

Wzór na ROAS to: zysk/wydatki na reklamę.

Warto zaznaczyć, że ROI i ROAS nie są miarami, które można zastosować uniwersalnie dla wszystkich rodzajów działań marketingowych. Ich wykorzystanie zależy od specyfiki kampanii reklamowej i konkretnych celów, jakie firma stawia przed sobą w ramach swojej strategii marketingowej.

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji (Conversion Rate) określa procent użytkowników, którzy dokonali pożądanej akcji na stronie internetowej, np. złożyli zamówienie, wypełnili formularz kontaktowy lub zarejestrowali się na newsletter.

Wzór na współczynnik konwersji: (liczba konwersji/liczba wizyt na stronie)*100%

Wysoki wynik jest pożądany, ponieważ oznacza, że użytkownicy reagują pozytywnie, wykonując określone działanie. Jednocześnie, warto zaznaczyć, że wskaźnik konwersji zależy od wielu czynników, takich jak jakość strony internetowej, oferta produktowa lub usługowa, jakość treści czy też targetowanie reklamy.

Analizowanie danych marketingowych przez grupę pracowników

Ruch na stronie internetowej, sesje, użytkownicy

Metryką marketingową określającą skuteczność podejmowanych działań mogą być także wskaźniki dotyczące bezpośrednio zainteresowania stroną internetową. To przede wszystkim:

  • ruch – sumaryczna liczba odwiedzin;
  • sesje – sumaryczna liczba sesji uruchomionych przez użytkowników;
  • użytkownicy – sumaryczna liczba użytkowników odwiedzających witrynę.

Metryki te mogą być interpretowane (filtrowane) w taki sposób, aby odnosić się wyłącznie do konkretnego kanału lub wybranej kampanii.

Należy pamiętać, że ruch na stronie internetowej, sesje oraz użytkownicy to liczby, które mogą być niemiarodajne, ponieważ nie odnoszą się w żaden sposób do liczby konwersji.

Kurs Growth Hacking - jak sprzedawać więcej

Kurs Growth Hacking - jak sprzedawać więcej

Zobacz kurs Arrow
Kurs Optymalizacja kampanii marketingowych w praktyce

Kurs Optymalizacja kampanii marketingowych w praktyce

Zobacz kurs Arrow
Podstawy reklamy w Google Ads (AdWords)

Podstawy reklamy w Google Ads (AdWords)

Zobacz kurs Arrow

Średni koszt pozyskania klienta

Średni koszt pozyskania klienta (CPA – Cost per Acquisition) to miara, która określa koszt, który firma musi ponieść, aby pozyskać jednego nowego klienta. Jest to jedna z kluczowych miar efektywności kampanii reklamowych, ponieważ pozwala ustalić, jak wiele pieniędzy należy zainwestować w celu zdobycia nowego klienta.

Wzór na CPA to: (koszt reklamowy/liczba nowych klientów).

Wysoki koszt pozyskania klienta zwykle oznacza, że kampania reklamowa jest mniej efektywna lub nie trafia w odpowiedni target, co może prowadzić do niższego zwrotu z inwestycji.

Współczynnik klikalności

Współczynnik klikalności (CTR – Click-Through Rate) to miara, która określa stosunek liczby kliknięć w link, baner lub reklamę do liczby wyświetleń. Wynik wyrażany jest w procentach.

Wzór na CTR to: (liczba kliknięć/liczba wyświetleń) * 100%.

Wysoki współczynnik klikalności jest pożądany, ponieważ oznacza, że reklama przyciąga uwagę i zachęca użytkowników do interakcji. Jednocześnie należy pamiętać, że miara ta jest uzależniona od samego materiału reklamowego oraz grupy docelowej, do której jest kierowany.

Przeglądanie statystyk marketingowych na tablecie

Ekwiwalent reklamowy

Ekwiwalent reklamowy (AVE – Advertising Equivalent) to metryka, która służy do oceny wartości mediowej kampanii reklamowej. Metoda ta polega na oszacowaniu wartości reklamy na podstawie cen i wskaźników rynkowych dla określonego medium w sytuacji, gdy podobny efekt przyniosła np. kampania PR.

Ekwiwalent reklamowy znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy działania promocyjne nie są opłacane przez firmę. Doskonałym tego przykładem będzie kampania reklamowa, która naturalnie rozprzestrzenia się w mediach poprzez wzmianki docierające do szerokiego grona odbiorców.


Opublikowane 22 maja 2023 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!