Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Kluczowe kompetencje menedżerskie

Kluczowe kompetencje menedżerskie

Zdobycie posady na szczeblu zarządzającym zespołem lub awans na takie stanowisko to najczęstsze pozycje, pojawiające się na liście ambicji i aspiracji pracowniczych. Praca menedżera jest postrzegana jako wyróżnienie, nobilitacja na wyższy szczebel statusu społecznego i bezwzględny dowód kompetencji. Jakimi cechami powinien się charakteryzować menedżer, aby mógł zostać skutecznym liderem swojego zespołu? Czy tych umiejętności można się nauczyć? Poznaj kluczowe kompetencje menedżerskie.


Kurs Skuteczny menedżer - kluczowe kompetencje

Opanuj kluczowe kompetencje menedżerskie i dowiedz się jak skutecznie zarządzać zespołem i motywować pracowników. Dowiedz się więcej


Czym zajmuje się menedżer?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dziecinnie prosta. Menedżer zajmuje się przecież zarządzaniem zespołem, czyli wydawaniem poleceń pracownikom na niższym szczeblu. Jest to jednak bardzo wąski wycinek obowiązków, jakie ciążą na liderze. Zanim bowiem polecenie zostanie sformułowane, musi zajść proces obejmujący wytyczenie zadań dla całego zespołu, przydzielenie obowiązków zgodnie z kwalifikacjami oraz określenie czasu na realizację. Na tym też rola menedżera się nie kończy, ponieważ następnie monitoruje postępy w finalizacji poszczególnych etapów projektu, reaguje na niespodziewane zmiany i trudności, nadzoruje konsumowany budżet, a nierzadko również rozwiązuje konflikty i motywuje do pracy. Jest więc ważnym ogniwem, mającym realny wpływ na sukces i rozwój przedsiębiorstwa, a to bardzo odpowiedzialne zadanie. Cechy, które umożliwiają odgrywanie tej roli dobrze można podzielić na kilka grup, które opisaliśmy poniżej.

kompetencje w pracy managera

Kompetencje uniwersalne

W takim zbiorze można umieścić wiedzę i umiejętności, które nie mają bezpośredniego wpływu na sukces w osiąganiu celów zespołu, ale znacznie ułatwiają prace koncepcyjne i organizacyjne. Znajduje się tu między innymi znajomość branży i specjalistycznych narzędzi, podstawowa wiedza w zakresie prawa, marketingu, finansów i kadr. Słowem, wszelkie informacje, które pozwolą na opracowanie efektywnego planu działania w realizacji powierzonych projektów. Dzięki tym cechom menedżer zyskuje więcej samodzielności w działaniu i ma możliwość podejmowania decyzji obarczonych mniejszym ryzykiem błędu - na przykład w zakresie procedur niezgodnych z przepisami lub pociągających za sobą większe nakłady finansowe.

Sprawna organizacja

Planowanie, ustalanie harmonogramów, opracowywanie strategii, a nawet przewidywanie zdarzeń, które mogą mieć miejsce w przyszłości - to jedne z najważniejszych ról menedżera i podstawowe zadania w organizacji pracy zespołu. Sprawna organizacja może być dużym wyzwaniem, gdyż często musi się mierzyć z brakiem czasu i presją, nakładaną przez inne działy przedsiębiorstwa. Z tego względu, kluczowymi kompetencjami, bez których trudno byłoby się obyć jako lider, są: umiejętności ustalania priorytetów, delegowania zadań, zarządzania czasem i dopasowania właściwego stylu kierowania do sytuacji. Menedżer powinien potrafić efektywnie wykorzystać każdą minutę pracy - swoją oraz swojego zespołu.

dobra organizacja pracy

Trafna koncepcja

Gdy zespół staje przed realizacją wyznaczonych celów, na menedżerze spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie właściwej drogi, która do nich doprowadzi. Nierzadko, konieczne są tu elastyczność, kreatywność i innowacyjność, otwierające myślenie w stylu “out of box”. Wiele zależy od specyfiki projektu, jednak pewne oczekiwania pozostają niezmienne: znaleźć rozwiązania, które pozwolą na uzyskanie jak najlepszych wyników w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszych kosztach.

Kurs Jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie pracowników

Kurs Jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie pracowników

Zobacz kurs Arrow
Kurs Jak radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje

Kurs Jak radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje

Zobacz kurs Arrow
Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy

Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy

Zobacz kurs Arrow

Jednocześnie, dynamicznie postępujące zmiany w zakresie dostępnych narzędzi i metod sprawiają, że rzadko rozwiązania znane i sprawdzone są najbardziej efektywne. W tym miejscu warto podkreślić kolejne cechy, które charakteryzują dobrego menedżera, a mianowicie otwartość na zmiany i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

skuteczne planowanie

Kompetencje społeczne

Nie zawsze praca w grupie przebiega tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli wydajnie, sprawnie i bezproblemowo. Menedżer musi stawiać czoła takim wyzwaniom, jak konflikty między pracownikami, niskie morale, krytyczna ocena proponowanych rozwiązań, niezadowolenie z zakresu wykonywanych obowiązków lub wynagrodzenia. Lekceważenie takich niekorzystnych czynników jest bardzo krótkowzroczne, natomiast skuteczne radzenie sobie z nimi wymaga nie lada dyplomacji. Dlatego właśnie inteligencja emocjonalna, sztuka negocjacji i umiejętne motywowanie pracowników są często wskazywane jako najważniejsze kompetencje dobrego lidera.

skuteczna komunikacja managera

Czy tego można się nauczyć?

Wiele kompetencji menedżerskich opiera się na stosowaniu technik, których można się nauczyć, wyćwiczyć i zacząć wykorzystywać w pracy. Tak, jak masz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tak również możesz doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania czasem, zespołem, czy też podnoszenia skuteczności w prowadzonych negocjacjach. Możesz również nauczyć się, w jaki sposób reagować na typowe i nietypowe sytuacje w relacjach z pracownikami, aby wykluczyć czynnik emocjonalny i zachować profesjonalną postawę.

Czego potrzebujesz? Właściwie niewiele, ponieważ jedynie chęci do nauki, a tę cechę z pewnością już posiadasz, skoro chcesz się rozwijać jako dobry, skuteczny menedżer.


Opublikowane 8 lutego 2022 r. w kategorii: Rozwój osobisty


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!