Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Matura z chemii - 15 pytań i odpowiedzi, które musi znać każdy maturzysta

Matura z chemii - 15 pytań i odpowiedzi, które musi znać każdy maturzysta

Matura z chemii, często postrzegana jako jeden z najbardziej wymagających egzaminów maturalnych, stanowi kluczowy etap w edukacyjnej ścieżce wielu uczniów. Jeśli w Twojej głowie przed maturą kłębi się masa pytań i zastanawiasz się np. co możesz zabrać ze sobą na egzamin, czy układ okresowy dołączany jest do arkuszy lub kiedy poprawka, to tutaj znajdziesz odpowiedzi nie tylko na te, ale i wiele innych pytań. Ruszajmy!


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcej


1. Kiedy matura z chemii?

Matura z chemii odbędzie się 16 maja 2024 o godzinie 9:00. Istnieje również dodatkowy termin egzaminu - 10 czerwca 2024, przeznaczony dla osób, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu w maju.

2. Co mogę zabrać ze sobą na egzamin z chemii?

Oprócz dowodu tożsamości, warto zabrać ze sobą co najmniej dwa długopisy z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty. Przybory te powinny być pozbawione wszelkich notatek. Dodatkowo, warto zaopatrzyć się w wodę, czy paczkę chusteczek dla własnego komfortu.

3. Czy egzamin będzie zawierał zadania otwarte?

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym zawiera szereg zadań otwartych, które wymagają od zdających szczegółowego wyjaśnienia i uzasadnienia swoich odpowiedzi. Zadania te często dotyczą rozwiązywania złożonych problemów chemicznych, analizy eksperymentów lub wyjaśniania zjawisk chemicznych.

przeprowadzanie eksperymentu chemicznego

4. Jak długo trwa matura rozszerzona z chemii?

Długość egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym jest z góry określona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) i wynosi 180 minut, czyli równo 3 godziny.

5. Czy dostanę z arkuszem z układ okresowy?

Tak, zdający maturę z chemii otrzymują arkusz z układem okresowym pierwiastków, który jest niezbędnym narzędziem podczas rozwiązywania wielu zadań egzaminacyjnych. Układ okresowy dostarcza kluczowych informacji o pierwiastkach, ich właściwościach oraz relacjach między nimi, co jest niezwykle pomocne przy odpowiedziach na pytania dotyczące reakcji chemicznych, wiązań chemicznych czy właściwości substancji.

6. Jakie tematy na maturze z chemii rozszerzonej pojawiają się najczęściej?

Kluczowe zagadnienia, które należy szczególnie dokładnie opanować przed maturą z chemii, to między innymi wiązania chemiczne, kinetyka i statyka chemiczna, roztwory, metale i niemetale oraz ich związki. Ważne jest również zrozumienie reakcji chemicznych, analiza właściwości kwasów i zasad, a także znajomość zasad działania układu okresowego pierwiastków.


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcej


7. Z czego najlepiej uczyć się do matury z chemii?

  • Repetytoria i podręczniki, które zawierają teorię oraz zadania maturalne z odpowiedziami.
  • Rozwiązywanie zadań maturalnych z poprzednich lat.
  • Kursy online oferowane przez różne platformy mogą być dobrym sposobem na systematyczne przygotowanie się do matury.
  • Tablice maturalne.

8. Czy mogę poprawić maturę z chemii?

Istnieje możliwość poprawienia egzaminu maturalnego z chemii w kolejnym roku egzaminacyjnym. Matura poprawkowa odbywa się również w sierpniu, lecz dotyczy to tylko przedmiotów obowiązkowych, takich jak matematyka, język polski, i język obcy.

9. Co jeśli poprawię maturę na gorszy wynik?

Gdy zdający osiągnie lepszy wynik przy kolejnej próbie egzaminu maturalnego, jego nowy, wyższy wynik zostanie odnotowany w dodatkowym dokumencie dołączonym do świadectwa maturalnego, zwanym aneksem. W sytuacji, gdy wynik z drugiego podejścia będzie niższy niż ten uzyskany za pierwszym razem, nie zostanie on uwzględniony.

egzamin maturalny z chemii

10. Czy mogę wyjść z sali egzaminacyjnej przed zakończeniem czasu?

Zasady dotyczące opuszczania sali egzaminacyjnej przed zakończeniem czasu są ściśle określone przez CKE. Zazwyczaj zdający mogą opuścić salę po upływie określonego minimalnego czasu trwania egzaminu, ale zaleca się pozostanie do końca, aby móc dokładnie sprawdzić i ewentualnie poprawić swoje odpowiedzi.

11. Kiedy będą wyniki z matury z chemii?

Wyniki matury są zazwyczaj ogłaszane kilka tygodni po zakończeniu wszystkich egzaminów maturalnych. Dokładna data publikacji wyników jest określana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) i ogłaszana na jej oficjalnej stronie internetowej oraz w szkołach. W tym roku wyniki matur 2024 ogłoszone zostaną online 9 lipca 2024 r.

12. Czy maturę z chemii muszę zdać na 30%?

Na maturze z chemii w 2024 roku nie obowiązuje konkretny próg procentowy do zdania egzaminu. Wymagane jest jedynie przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu.

13. Czy matura z chemii może być zdawana w języku obcym?

Standardowo matura z chemii zdawana jest w języku polskim. Jednak w przypadku uczniów szkół międzynarodowych lub osób, które uzyskały wykształcenie za granicą, istnieją pewne wyjątki pozwalające na zdawanie egzaminu w innym języku. W takich sytuacjach należy skontaktować się z dyrekcją szkoły lub odpowiednim organem egzaminacyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

zaznaczanie odpowiedzi w arkuszu maturalnym

14. Czy mogę przystąpić do matury z chemii nie będąc w klasie maturalnej?

Tak, istnieje możliwość przystąpienia do matury z chemii przez osoby, które nie są uczniami klasy maturalnej, ale spełniają określone kryteria, takie jak posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Osoby te muszą złożyć odpowiednią deklarację maturalną i spełnić wszystkie wymagane formalności.

15. Co można robić po maturze z chemii?

Naturalnym wyborem po maturze z chemii mogą być studia z tej właśnie dziedziny. Mowa tu o takich kierunkach jak Chemia, Chemia aplikacyjna, Chemia medyczna, Chemia kosmetyczna, Chemia i toksykologia sądowa, Chemia budowlana, Biotechnologia, Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Zielona chemia.


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcejOpublikowane 10 kwietnia 2024 r. w kategorii: Rozwój osobisty


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!