Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Na czym polega praca hybrydowa? Wady i zalety mieszanego modelu pracy

Na czym polega praca hybrydowa? Wady i zalety mieszanego modelu pracy

W zasadzie praca hybrydowa pojawiła się w marcu 2020 r., kiedy w związku z lockdownami związanymi z COVID-19 firmy musiały ograniczyć pracę stacjonarną w swoich siedzibach. Co ciekawe, model pracy mieszanej został z nami na stałe. Wiele firm nadal stawia na pracę hybrydową, a nawet całkowicie zdalną w domu (ang. home office). Sprawdzamy, czym dokładnie jest praca w modelu hybrydowym (ang. hybrid work model) oraz jakie są wady i zalety takiej formy zatrudnienia.


Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy

Dowiedz się jak przygotować i zorganizować pracę zdalną dla siebie i swojego zespołu. Zadbaj o odpowiednią komunikację, work-life balance i zdrowe relacje w firmie. Dowiedz się więcej


Czym jest praca hybrydowa?

Jak nie trudno się domyślić, praca hybrydowa to połączenie pracy stacjonarnej i zdalnej. Według pracodawców jest to obecnie najlepszy model zatrudnienia. Zwłaszcza że system ten może przybierać dowolne formy i być na bieżąco modyfikowany, będąc dostosowywanym do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Dlatego zdarza się, że firmy tworzą całe zespoły, które pracują wyłącznie stacjonarnie lub wręcz przeciwnie – tylko zdalnie, z rotacją co kilka dni. Innym razem to do pracownika należy decyzja, gdzie chce on pracować – stacjonarnie w firmie, a może zdalnie w domu i w siedzibie pracodawcy pojawiać się raz na jakiś czas (np. 1-2 dni w tygodniu).

W najprostszym tłumaczeniu praca w modelu hybrydowym polega więc na łączeniu wykonywania obowiązków zawodowych – część w siedzibie firmy, resztę zdalnie w miejscu zamieszkania.

Zalety pracy hybrydowej

Bez wątpienia praca hybrydowa niesie w sobie wiele zalet. Co ważniejsze, korzyści z takiego modelu pracy wynoszą obie strony – firma i pracownik. Do największych zalet pracy w modelu hybrydowym należą m.in.:

Wzrost wydajności

Bezpodstawne jest stwierdzenie, że w modelu hybrydowym pracownicy pracują mniej, również z uwagi na fakt, że często sami mogą decydować o godzinach pracy. Okazuje się, że w wielu badaniach efekty są zupełnie odwrotne. Wystarczy przywołać badanie Microsoftu, w którym aż 82 proc. firm stwierdziło, że w okresie pracy częściowo lub całkowicie zdalnej zwiększyło bądź przynajmniej utrzymało wydajność. Jest to zrozumiałe, ponieważ pracownicy zatrudnieni w tym modelu mogą wybrać czas pracy, który uważają za najwydajniejszy. Jeżeli nawet pracują mniej, w czasie pracy w pełni koncentrują się na wykonywanych zadaniach, podnosząc swoją efektywność.

praca zdalna z domu

Zadowolenie pracowników

Elastyczny czas pracy wpływa na zadowolenie pracowników. Praca hybrydowa pozwala oszczędzić pracownikowi czas i środki związane z ograniczeniem dojazdów do biura. Jako że taka osoba część obowiązków wykonuje we własnym mieszkaniu, ma też więcej czasu dla siebie i swoich bliskich (np. aktywność sportowa, rozwijanie pasji, spotkania z przyjaciółmi), może się też swobodnie ubrać. To korzyści psychologiczne, które przekładają się na poprawę samopoczucia pracowników.

Niższe koszty

Praca w modelu hybrydowym to oszczędność finansowa wynikająca z ograniczenia wydatków na wynajem powierzchni biurowej. Dzięki właściwemu rozplanowaniu mieszany model zatrudnienia pozwala wynajmować firmie znacznie mniejszy lokal, ograniczyć materiały biurowe i inne wydatki biznesowe.

Poprawa bezpieczeństwa

Praca hybrydowa to zredukowanie liczby pracowników w biurze w tym samym czasie. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich między pracownikami i mniejsze zagęszczenie w biurze skutkuje poprawą bezpieczeństwa (np. zakażenia wirusowe).

Większe zaufanie przełożonych

Pracownicy zatrudnieni w modelu hybrydowym mają świadomość, że przełożeni obdarzyli ich większym zaufaniem. Takie osoby nie mają wrażenia, że są wciąż obserwowani przez pracodawców. Zwiększa to ich lojalność do firmy, mają też większy szacunek do osób, które im zaufały. W drodze rewanżu zwykle z większym zaangażowaniem oddają się swojej pracy.

Łatwa weryfikacja wyników pracowników

Praca hybrydowa nie tylko nie utrudnia, ale wręcz przeciwnie – upraszcza kontrolowanie wyników pracowników. Łatwo o to zwłaszcza w przypadku firmy korzystających z nowoczesnych technologii i platform współpracy, gdzie przełożony może sprawdzić, jak swoje zadania wykonują poszczególni członkowie zespołu.

stanowisko pracy w domu

Wady pracy hybrydowej

Niewątpliwie praca w modelu mieszanym niesie w sobie wiele korzyści, ale ma też swoje wady, a w zasadzie pewne ograniczenia. Przede wszystkim pracodawca może przypuszczać, że osoba pracująca w domu nie będzie wystarczająco przykładać się do swoich obowiązków. Oprócz tego mogą pojawić się problemy z integracją, aczkolwiek ryzyko jest zdecydowanie mniejsze aniżeli w przypadku całkowitej pracy zdalnej. Do największych zagrożeń i wad pracy hybrydowej należą m.in.:

  • Ryzyko wypalenia zawodowego – pracownicy w elastycznym modelu pracy mogą pracować dłużej i ciężej niż ich biurowi koledzy. Z jednej strony, zwłaszcza początkowo, przekłada się to na lepsze wyniki, z drugiej – grozi szybszym wypaleniem zawodowym.

  • Brak podstawy prawnej – przynajmniej na razie praca hybrydowa nie ma podstawy prawnej w Kodeksie Pracy. Zwykle wszystkie kwestie regulują zakładowe regulaminy lub umowy między pracodawcą i pracownikiem.

  • Większa zależność od technologii – praca z domu wymaga dostępu do odpowiednich technologii. Potrzebny jest sprzęt, zwłaszcza laptop, rzadziej telefon. Konieczne są też technologie umożliwiające wykonywanie obowiązków, pakiety usług w chmurze, programy antywirusowe itp. Trudno przy tym o 100-procentową gwarancję bezpieczeństwa firmowych danych.

  • Zmiany w biurze – praca hybrydowa często wymusza zmiany w przestrzeni biurowej. Potrzebne mogą być specjalne ekrany konferencyjne, sale spotkań itp. Trudno o takie modyfikacje zwłaszcza w starszych budynkach.

  • Budowanie zespołu na odległość – im mniej bezpośrednich kontaktów, tym trudniej o zbudowanie sprawnego, zgranego zespołu. Można temu zaradzić przez różnego rodzaju aktywności w celu budowania spójności zespołu.
Fundamenty i teoria fotografii

Kurs Praca zdalna - techniki i narzędzia

Zobacz kurs Arrow
Kurs Organizacja pracy i zarządzanie zadaniami z Trello

Kurs Organizacja pracy i zarządzanie zadaniami z Trello

Zobacz kurs Arrow
Kurs Microsoft Teams - efektywna praca zdalna

Kurs Microsoft Teams - efektywna praca zdalna

Zobacz kurs Arrow

Jak wdrożyć model pracy hybrydowej?

Praca hybrydowa to wariant wart rozważenia i wdrożenia w przedsiębiorstwie. Jednak rodzi też sporo wyzwań, ponieważ między innymi wymaga właściwego rozplanowania funkcjonowania firmy na nowo. Pracodawca musi przemodelować pracę zespołów, obowiązkowe są także odpowiednie kanały komunikacji, a przecież trzeba jeszcze weryfikować jakość pracy wykonywanej w domu.

  • Kanały komunikacji – pracownicy muszą porozumiewać się ze sobą na wiele sposobów. Praca w modelu hybrydowym powinna dawać możliwość komunikacji tekstowej, głosowej i wirtualnych spotkań. Oczywiście przede wszystkim wykorzystywany jest do tego Internet (np. komunikatory internetowe, telekonferencje, chmury).

  • Integracja pracowników – żeby ograniczyć ryzyko braku kontaktu pracowników, warto organizować im łączące ich aktywności, nawet niekoniecznie organizując spotkania integracyjne. Ciekawym rozwiązaniem mogą być np. konkursy sportowe, gdzie rywalizacja toczy się wirtualnie, np. przez zapisywanie i porównywanie wyników w aplikacjach. Oczywiście sprawdzą się też klasyczne, zwykłe spotkania w nieformalnej otoczce.

  • Możliwość wyboru – warto dać pracownikowi wybór, czy chce on pracować w tym modelu zatrudnienia, wcześniej wsłuchując się w jego potrzeby.

  • Zarządzanie poprzez cele – praca hybrydowa musi być właściwie zaplanowana i rozliczana. Przed wdrożeniem takiego modelu należy opracować odpowiednie, jednoznaczne procedury, które uwzględnią cele firmy oraz sposoby ich osiągania. Każda osoba pracująca zdalnie musi dokładnie wiedzieć, czego się od niej wymaga. Będzie wówczas pracować w sposób efektywny.

praca z domu

Podsumowując, praca w modelu hybrydowym może przynieść wiele korzyści firmie i osobie zatrudnionej. Większość przebadanych pracowników (ok. 65%) wskazuje, że praca hybrydowa zwiększa ich efektywność oraz kreatywność, pomaga też w rozwiązywaniu problemów. Oprócz tego wdrożenie pracy hybrydowej przyczynia się do zmniejszenia wydatków przedsiębiorstwa.

Oczywiście praca w mieszanym modelu zatrudnienia nie jest dla wszystkich i wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Stąd kluczowe jest, aby właściwie się do niej przygotować. Wówczas będzie z korzyścią dla firmy i benefitem dla pracownika.


Opublikowane 6 stycznia 2022 r. w kategorii: Inne


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!