Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Photoshop - Tryby mieszania

Photoshop - Tryby mieszania

Tryby mieszania zmieniamy w panelu Warstwy.

Zakładamy, że nasza kompozycja składa się z dwóch warstw, które umownie nazwiemy „górna” oraz „dolna”. Aby ustawić tryb mieszania:
-Przejdź do panelu Warstwy
-Zaznacz warstwę górną.
-Z rozwijanej listy w lewym górnym rogu panelu wybierz odpowiedni tryb.
-Tryb mieszania działa na całej powierzchni warstw. Innymi słowy nie mamy możliwości ograniczenia działania do obszaru zaznaczenia.


Kurs Photoshop CC dla początkujących

Poznaj solidne podstawy Adobe Photoshop CC 2018 i zacznij swoją przygodę z edycją grafiki już dziś! Dowiedz się więcej


Praktyczne zastosowanie trybów mieszania to niewątpliwie złożony temat. Niektóre z nich mogą być bardzo pomocne np. tryb Pomnóż, który pozwala na przyciemnienie zdjęcia. Innym przykładem może być tutaj tryb Nakładka, który umożliwia szybkie zwiększenie kontrastu. Tryby mieszania są także nieocenione przy tworzeniu wszelkiego rodzaju kompozycji.

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że możemy uzyskać ciekawe efekty jeśli połączymy tryb mieszania ze zmianą krycia górnej warstwy. Pozwoli nam to niejako osłabić osiągnięty efekt co w wielu przypadkach może być niezwykle przydatne.


Generalnie tryby mieszania możemy podzielić na kilka grup : przyciemniające, rozjaśniające, zwiększające kontrast itd. Każdy z tych trybów został opisany na poniższej liście. Szczegółowe informacje na temat praktycznego zastosowania wybranych trybów można znaleźć w Kursie Photoshop kreatywne techniki pracy. W filmach pokazano m.in. jak rozjaśnić, przyciemnić czy zmienić kontrast właśnie za pomocą trybów mieszania. Warto przy tym pamiętać o tym, że przydatność niektórych trybów jest dość ograniczona i z tego powodu są one rzadko stosowane w praktyce.


Zwykły


tryb_zwykly

Jest to tryb domyślny. Nie powoduje żadnej interakcji pomiędzy warstwami. Po prostu warstwa górna zasłania warstwę znajdującą się poniżej.


Rozpuszczanie


tryb_rozp

Dolna warstwa przyjmuje losowo kolory z warstwy górnej. Ich ilość uzależniona jest od ustawionego krycia. Ten tryb działa tylko wtedy jeśli górna warstwa posiada częściowe krycie.


TRYBY PRZYCIEMNIAJĄCE


Ciemniej


tryb_ciemniej

Ten tryb porównuje wartość piksela warstwy górnej z pikselem leżącym na warstwie dolnej. Z dwóch pikseli wyświetlany będzie tylko ten, który jest ciemniejszy.


Pomnóż


tryb_pomnoz

Przyciemnia dolną warstwę bazując na jasności warstwy górnej. Każdy piksel na górze, ciemniejszy niż kolor biały spowoduje przyciemnienie warstwy dolnej. Biały kolor zostanie kompletnie usunięty. Tryb często używany jest do przyciemniania. Żaden kolor nie zostanie rozjaśniony.


Ściemnianie


tryb_sciemni

Powoduje silniejsze zmiany niż tryb Pomnóż.


Ściemnianie liniowe


tryb_sciemniliniowe

Działa podobnie do trybu poprzedniego. Oprócz zwiększenia kontrastu pojawia się także przyciemnienie warstwy dolnej.


Ciemniejszy kolor


tryb_ciemkolor

Działa podobnie do trybu Ściemnianie. Pracuje na wszystkich kanałach jednocześnie, zamiast na każdym z osobna.


TRYBY ROZJAŚNIAJĄCE


Jaśniej


tryb_jasniej

Jeśli piksele warstwy górnej są jaśniejsze niż piksele warstwy dolnej, zostają zachowane w wynikowym obrazie. Jeśli z kolei piksele na górze są ciemniejsze, zostaną zastąpione pikselami w warstwy dolnej.


Ekran


tryb_ekran

Działa podobnie jak Jaśniej, ale powoduje większe rozjaśnienie i zazwyczaj płynniejsze przejścia. Jest generalnie odwrotnością trybu Pomnóż i często używa się go do rozjaśnianie zbyt ciemnych zdjęć.


Rozjaśnianie


tryb_rozjasn

Daje nieco jaśniejszy wynik niż tryb Ekran. Wprowadza kontrastowe intensywne barwy.


Rozjaśnianie liniowe (Dodaj)


tryb_rozjasnliniowe

Jaśniejszy rezultat niż w trybie Rozjaśnianie, ale jednocześnie mniej nasycony i intensywny.


Jaśniejszy kolor


tryb_jasniejkolor

Przeciwieństwo trybu Ciemniejszy kolor. Pracuje na wszystkich kanałach jednocześnie zamiast na każdym z osobna i zazwyczaj daje mało płynne przejścia. W praktyce używany dość rzadko.


TRYBY ZWIĘKSZAJĄCE KONTRAST


Wszystkie tryby z tej grupy rozjaśniają jasne piksele i przyciemniają piksele ciemne. Jednocześnie zupełnie usuwany jest neutralny kolor szary o wartość 50%. Generalnie są połączeniem trybów z grupy rozjaśniającej i przyciemniającej i po prostu powodują zwiększenie kontrastu.


Nakładka


tryb_nakladka

Tryb często używany do zwiększania kontrastu. Przyciemnia cienie, rozjaśnia światła i usuwa neutralną szarość. Kolor biały i czarny nie jest w żaden sposób modyfikowany.


Łagodne światło


tryb_lagodneswiatlo

Działa podobnie do poprzedniego trybu, ale pozwala osiągnąć bardziej subtelne rezultaty.


Ostre światło


tryb_ostreswiatlo

Kolejny tryb działający podobnie do Nakładki, ale tym razem osiągamy silniejsze rezultaty. Zazwyczaj oznacza to mocniejsze światła i cienie.


Światło jaskrawe


tryb_swiatlojaskrawe

Jak wszystkie tryby z tej grupy pozwala osiągnąć większy kontrast. Tym razem jednak otrzymujemy silny, bardzo intensywny rezultat.


Światło liniowe


tryb_swiatloliniowe

Ten tryb czasami używany jest do zwiększenia intensywności kolorów w mało kontrastowych zdjęciach.


Światło punktowe


tryb_swiatlopunktowe

Jeśli kolor z górnej warstwy jest jaśniejszy niż kolor na warstwie dolnej to zostaje on zachowany w obrazie wynikowym. W przeciwnym wypadku zostanie usunięty. Jeśli kolor z górnej warstwy jest ciemniejszy niż kolor z warstwy dolnej to wtedy zostanie on zachowany. W przeciwnym wypadku zostanie usunięty. Skutkiem działania tego trybu jest często usunięcie tonów o średniej wartości oraz wprowadzenie dużej ilości szumu.


Mieszanie twarde


tryb_mieszanietwarde

Tryb, który wprowadza bardzo intensywne efekty. Powoduje zredukowanie kolorów do podstawowej palety.

Kurs Adobe Photoshop CS5 - esencja

Kurs Adobe Photoshop CS5 - esencja

Zobacz kurs Arrow
Kurs Adobe Photoshop CC - zaawansowany

Kurs Adobe Photoshop CC - zaawansowany

Zobacz kurs Arrow
Kurs Photoshop dla fotografa

Kurs Photoshop dla fotografa

Zobacz kurs Arrow

TRYBY PORÓWNUJĄCE I ODWRACAJĄCE


Różnica


tryb_roznica

W tym trybie od koloru z warstwy górnej odejmowany jest kolor z warstwy dolnej lub od koloru z warstwy dolnej odejmuje kolor z warstwy górnej – w zależności od tego, który z nich jest jaśniejszy. Jeśli górna warstwa wypełniona jest białym kolorem to wtedy kolory z dołu zostają odwrócone.


Wykluczenie


tryb_wykluczenie

Działa podobnie jak Różnica, ale daje mniej intensywne rezultaty.


Odejmij


tryb_odejmij

Kolor wynikowy odejmowany jest od koloru bazowego (czyli od koloru z dolnej warstwy). W obrazach 8 i 16 bitowych wszystkie wynikowe wartości ujemne są przycinane do zera.


Podziel


tryb_podziel

Kolor mieszany oddzielany jest od koloru bazowego.


TRYBY ZŁOŻONE


Barwa


tryb_barwa

Wynikowy obraz posiada barwę z warstwy górnej oraz jasność i nasycenie z warstwy dolnej.


Nasycenie


tryb_nasycona

W tym trybie jasność i barwa pobierana jest z warstwy dolnej, natomiast nasycenie z warstwy górnej.


Kolor


tryb_kolor

Wynikowy obraz posiada barwę i nasycenie z warstwy górnej oraz jasność z warstwy dolnej. Taki tryb pozwala zachować zakres tonalny bazowej (dolnej) warstwy i może być użyty np. do zabarwienia obrazków monochromatycznych.


Jasność


tryb_jasnosc

Wynikowy obraz posiada barwę i nasycenie dolnej warstwy oraz jasność warstwy górnej. Może być bardzo przydatny jeśli chcemy zwiększyć kontrast zachowując jednocześnie oryginalne nasycenie barw (zwiększanie kontrastu nieodłącznie wiąże się ze zwiększaniem nasycenia).


PRZYDATNE SKRÓTY


Pracę z trybami mieszania możemy ułatwić stosując różne skróty. Załóżmy, że tworzymy kompozycję z dwóch warstw i chcemy szybko przetestować różne tryby. W tym celu zaznaczamy górną warstwę i używamy następujących kombinacji: „Shift” + „+” aby przejść do kolejnego trybu oraz „Shift” + „-” aby przejść do trybu poprzedniego. Możemy także przejść do dowolnego trybu stosując różne kombinacje. Ze względu na to, że lista trybów jest dość obszerna nie będziemy zamieszczali wszystkich skrótów. Poniższa lista zawiera skróty do trybów mieszania, z których korzysta się najczęściej podczas codziennej pracy:


  • Zwykły: Shift + Alt + N
  • Pomnóż: Shift + Alt + M
  • Ekran: Shift + Alt + S
  • Nakładka: Shift + Alt + O
  • Łagodne światło: Shift + Alt + F
  • Kolor: Shift + Alt + C

Jeśli powyższe skróty nie działają prawidłowo, wybieramy narzędzie Przesunięcie z paska narzędziowego (albo naciskamy klawisz V). Jest to bardzo ważne chociażby ze względu na to, że niektóre narzędzia programu Photoshop również posiadają tryby mieszania. Jeśli na przykład wybierzemy narzędzie Pędzel i użyjemy powyższych skrótów to wtedy zmienimy tryb mieszania właśnie dla pędzla, a nie dla warstwy.Opublikowane 19 września 2013 r. w kategorii: Fotografia i wideo


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!