WPROWADZENIE

Tryby mieszania zmieniamy w panelu Warstwy.

Zakładamy, że nasza kompozycja składa się z dwóch warstw, które umownie nazwiemy „górna” oraz „dolna”. Aby ustawić tryb mieszania:

-Przejdź do panelu Warstwy
-Zaznacz warstwę górną.
-Z rozwijanej listy w lewym górnym rogu panelu wybierz odpowiedni tryb.
-Tryb mieszania działa na całej powierzchni warstw. Innymi słowy nie mamy możliwości ograniczenia działania do obszaru zaznaczenia.

Praktyczne zastosowanie trybów mieszania to niewątpliwie złożony temat. Niektóre z nich mogą być bardzo pomocne np. tryb Pomnóż ,który pozwala na przyciemnienie zdjęcia. Innym przykładem może być tutaj tryb Nakładka, który umożliwia szybkie zwiększenie kontrastu. Tryby mieszania są także nieocenione przy tworzeniu wszelkiego rodzaju kompozycji.

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że możemy uzyskać ciekawe efekty jeśli połączymy tryb mieszania ze zmianą krycia górnej warstwy. Pozwoli nam to niejako osłabić osiągnięty efekt co w wielu przypadkach może być niezwykle przydatne.

Dowiedz się więcej: Kurs Photoshop - Kreatywne techniki pracy Zobacz kursy

Generalnie tryby mieszania możemy podzielić na kilka grup : przyciemniające, rozjaśniające, zwiększające kontrast itd. Każdy z tych trybów został opisany na poniższej liście. Szczegółowe informacje na temat praktycznego zastosowania wybranych trybów można znaleźć w Kursie Photoshop kreatywne techniki pracy. W filmach pokazano m.in. jak rozjaśnić, przyciemnić czy zmienić kontrast właśnie za pomocą trybów mieszania. Warto przy tym pamiętać o tym, że przydatność niektórych trybów jest dość ograniczona i z tego powodu są one rzadko stosowane w praktyce.

Zwykły

tryb_zwykly

Jest to tryb domyślny. Nie powoduje żadnej interakcji pomiędzy warstwami. Po prostu warstwa górna zasłania warstwę znajdującą się poniżej.

Rozpuszczanie

tryb_rozp

Dolna warstwa przyjmuje losowo kolory z warstwy górnej. Ich ilość uzależniona jest od ustawionego krycia. Ten tryb działa tylko wtedy jeśli górna warstwa posiada częściowe krycie.

TRYBY PRZYCIEMNIAJĄCE

Ciemniej

tryb_ciemniej

Ten tryb porównuje wartość piksela warstwy górnej z pikselem leżącym na warstwie dolnej. Z dwóch pikseli wyświetlany będzie tylko ten, który jest ciemniejszy.

Pomnóż

tryb_pomnoz

Przyciemnia dolną warstwę bazując na jasności warstwy górnej. Każdy piksel na górze, ciemniejszy niż kolor biały spowoduje przyciemnienie warstwy dolnej. Biały kolor zostanie kompletnie usunięty. Tryb często używany jest do przyciemniania. Żaden kolor nie zostanie rozjaśniony.

Ściemnianie

tryb_sciemni

Powoduje silniejsze zmiany niż tryb Pomnóż.

Ściemnianie liniowe

tryb_sciemniliniowe

Działa podobnie do trybu poprzedniego. Oprócz zwiększenia kontrastu pojawia się także przyciemnienie warstwy dolnej.

Ciemniejszy kolor

tryb_ciemkolor

Działa podobnie do trybu Ściemnianie. Pracuje na wszystkich kanałach jednocześnie, zamiast na każdym z osobna.

TRYBY ROZJAŚNIAJĄCE

Jaśniej

tryb_jasniej

Jeśli piksele warstwy górnej są jaśniejsze niż piksele warstwy dolnej, zostają zachowane w wynikowym obrazie. Jeśli z kolei piksele na górze są ciemniejsze, zostaną zastąpione pikselami w warstwy dolnej.

Ekran

tryb_ekran

Działa podobnie jak Jaśniej, ale powoduje większe rozjaśnienie i zazwyczaj płynniejsze przejścia. Jest generalnie odwrotnością trybu Pomnóż i często używa się go do rozjaśnianie zbyt ciemnych zdjęć.

Rozjaśnianie

tryb_rozjasn

Daje nieco jaśniejszy wynik niż tryb Ekran. Wprowadza kontrastowe intensywne barwy.

Rozjaśnianie liniowe (Dodaj)

tryb_rozjasnliniowe

Jaśniejszy rezultat niż w trybie Rozjaśnianie, ale jednocześnie mniej nasycony i intensywny.

Jaśniejszy kolor

tryb_jasniejkolor

Przeciwieństwo trybu Ciemniejszy kolor. Pracuje na wszystkich kanałach jednocześnie zamiast na każdym z osobna i zazwyczaj daje mało płynne przejścia. W praktyce używany dość rzadko.

TRYBY ZWIĘKSZAJĄCE KONTRAST

Wszystkie tryby z tej grupy rozjaśniają jasne piksele i przyciemniają piksele ciemne. Jednocześnie zupełnie usuwany jest neutralny kolor szary o wartość 50%. Generalnie są połączeniem trybów z grupy rozjaśniającej i przyciemniającej i po prostu powodują zwiększenie kontrastu.

Nakładka

tryb_nakladka

Tryb często używany do zwiększania kontrastu. Przyciemnia cienie, rozjaśnia światła i usuwa neutralną szarość. Kolor biały i czarny nie jest w żaden sposób modyfikowany.

Łagodne światło

tryb_lagodneswiatlo

Działa podobnie do poprzedniego trybu, ale pozwala osiągnąć bardziej subtelne rezultaty.

Ostre światło

tryb_ostreswiatlo

Kolejny tryb działający podobnie do Nakładki, ale tym razem osiągamy silniejsze rezultaty. Zazwyczaj oznacza to mocniejsze światła i cienie.

Światło jaskrawe

tryb_swiatlojaskrawe

Jak wszystkie tryby z tej grupy pozwala osiągnąć większy kontrast. Tym razem jednak otrzymujemy silny, bardzo intensywny rezultat.

Światło liniowe

tryb_swiatloliniowe

Ten tryb czasami używany jest do zwiększenia intensywności kolorów w mało kontrastowych zdjęciach.

Światło punktowe

tryb_swiatlopunktowe

Jeśli kolor z górnej warstwy jest jaśniejszy niż kolor na warstwie dolnej to zostaje on zachowany w obrazie wynikowym. W przeciwnym wypadku zostanie usunięty. Jeśli kolor z górnej warstwy jest ciemniejszy niż kolor z warstwy dolnej to wtedy zostanie on zachowany. W przeciwnym wypadku zostanie usunięty. Skutkiem działania tego trybu jest często usunięcie tonów o średniej wartości oraz wprowadzenie dużej ilości szumu.

Mieszanie twarde

tryb_mieszanietwarde

Tryb, który wprowadza bardzo intensywne efekty. Powoduje zredukowanie kolorów do podstawowej palety.

TRYBY PORÓWNUJĄCE I ODWRACAJĄCE

Różnica

tryb_roznica

W tym trybie od koloru z warstwy górnej odejmowany jest kolor z warstwy dolnej lub od koloru z warstwy dolnej odejmuje kolor z warstwy górnej – w zależności od tego, który z nich jest jaśniejszy. Jeśli górna warstwa wypełniona jest białym kolorem to wtedy kolory z dołu zostają odwrócone.

Wykluczenie

tryb_wykluczenie

Działa podobnie jak Różnica, ale daje mniej intensywne rezultaty.

Odejmij

tryb_odejmij

Kolor wynikowy odejmowany jest od koloru bazowego (czyli od koloru z dolnej warstwy). W obrazach 8 i 16 bitowych wszystkie wynikowe wartości ujemne są przycinane do zera.

Podziel

tryb_podziel

Kolor mieszany oddzielany jest od koloru bazowego.

TRYBY ZŁOŻONE

Barwa

tryb_barwa

Wynikowy obraz posiada barwę z warstwy górnej oraz jasność i nasycenie z warstwy dolnej.

Nasycenie

tryb_nasycona

W tym trybie jasność i barwa pobierana jest z warstwy dolnej, natomiast nasycenie z warstwy górnej.

Kolor

tryb_kolor

Wynikowy obraz posiada barwę i nasycenie z warstwy górnej oraz jasność z warstwy dolnej. Taki tryb pozwala zachować zakres tonalny bazowej (dolnej) warstwy i może być użyty np. do zabarwienia obrazków monochromatycznych.

Jasność

tryb_jasnosc

Wynikowy obraz posiada barwę i nasycenie dolnej warstwy oraz jasność warstwy górnej. Może być bardzo przydatny jeśli chcemy zwiększyć kontrast zachowując jednocześnie oryginalne nasycenie barw (zwiększanie kontrastu nieodłącznie wiąże się ze zwiększaniem nasycenia).

PRZYDATNE SKRÓTY

Pracę z trybami mieszania możemy ułatwić stosując różne skróty. Załóżmy, że tworzymy kompozycję z dwóch warstw i chcemy szybko przetestować różne tryby. W tym celu zaznaczamy górną warstwę i używamy następujących kombinacji: „Shift” + „+” aby przejść do kolejnego trybu oraz „Shift” + „-” aby przejść do trybu poprzedniego. Możemy także przejść do dowolnego trybu stosując różne kombinacje. Ze względu na to, że lista trybów jest dość obszerna nie będziemy zamieszczali wszystkich skrótów. Poniższa lista zawiera skróty do trybów mieszania, z których korzysta się najczęściej podczas codziennej pracy:

- Zwykły: Shift + Alt + N
- Pomnóż: Shift + Alt + M
- Ekran: Shift + Alt + S
- Nakładka: Shift + Alt + O
- Łagodne światło: Shift + Alt + F
- Kolor: Shift + Alt + C

Jeśli powyższe skróty nie działają prawidłowo, wybieramy narzędzie Przesunięcie z paska narzędziowego (albo naciskamy klawisz V). Jest to bardzo ważne chociażby ze względu na to, że niektóre narzędzia programu Photoshop również posiadają tryby mieszania. Jeśli na przykład wybierzemy narzędzie Pędzel i użyjemy powyższych skrótów to wtedy zmienimy tryb mieszania właśnie dla pędzla, a nie dla warstwy.