Poznaj ciekawe skróty klawiaturowe, które działają we wszystkich popularnych przeglądarkach takich jak: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer czy Safari.
Przedstawione poniżej skróty ułatwią oraz przyspieszą Twoją pracę.

Skróty klawiaturowe:

Nawigacja:

Backspace – Przejdź do poprzedniej strony
Backspace+Shift – Przejdź do następnej strony
Alt+Home – Strona Startowa
F5 – Odśwież
Esc – Przerwij wczytywanie

Wyszukiwanie:

Ctrl+F/F3 – Znajdź
Ctrl+G/F3 – Znajdź następne
Ctrl+Shift+G/Shift+F3 – Znajdź poprzednie

Okna i karty:

Ctrl+N – Otwórz nowe okno
Ctrl+T – Otwórz nową kartę
Ctrl+W/Ctrl+F4 – Zamknij bieżącą kartę
Ctrl+Shift+T – Przywróc ostatnio zamkniętą kartę
Ctrl+(1 do 8) – Przejdź do karty nr (1 do 8)
Ctrl+9 – Przejdź do ostatniej karta
Ctrl+Tab – Następna karta
Ctrl+Tab+Shift – Poprzednia karta

Aktualna strona:

Ctrl++ – Powiększ
Ctrl+- – Pomniejsz
Ctrl+Scroll – Powiększ/pomniejsz
Ctrl+0 – Przywróć pierwotny rozmiar
F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony
Home – Przejdź na początek strony
End – Przejdź na koniec strony
PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry
Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół

Narzędzia:

Ctrl+D – Dodaj stronę do zakładek
Ctrl+H – Wyświetl historię
Ctrl+J – Pokaż ostatnio pobierane pliki
Ctrl+U – Podgląd kodu źródłowego
Ctrl+P – Drukuj
Ctrl+S – Zapisz stronę na dysku

Różne:

F6/Alt+D – Aktywuj pasek adresu
Ctrl+Enter – Dodaj do adresu www i .com