Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Różnice pokoleniowe pracowników - jak połączyć potrzeby różnych pokoleń w miejscu pracy

Różnice pokoleniowe pracowników - jak połączyć potrzeby różnych pokoleń w miejscu pracy

Zarządzanie zespołem wymaga od managera szeregu umiejętności. Musi posiadać wiedzę merytoryczną, aby umiejętnie kierować pracą teamu. Poza tym, powinien potrafić zapewnić dobrą atmosferę, zadbać o potrzeby swoich podwładnych i umieć ich zmotywować. Jak tego wszystkiego dokonać, gdy zarządzać trzeba trzema pokoleniami pracowników?


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Różne pokolenia w miejscu pracy

Pokolenie X w pracy

Należą do niego osoby urodzone w latach 1961 - 1979. Są to ludzie, którzy dorastali i stawiali pierwsze kroki w dorosłym życiu w niespokojnych czasach. W pamięci nadal mają przetaczające się przez kraj strajki, skąpe zaopatrzenie sklepów i rewolucyjną zmianę ustroju politycznego. Nic więc dziwnego, że jedną z czołowych potrzeb, jaką w ich przypadku się wskazuje, jest stabilizacja. Wyższe wykształcenie jest w ich przypadku rzadkością i odbierane jest jako znak wyższego statusu społecznego.

Jako pracownicy często wiążą się z jedną firmą na wiele lat, bez względu na warunki pracy i własną satysfakcję. Praca jest też tą sferą, która w ich hierarchii wartości zajmuje bardzo wysoką pozycję. Jej celem nie jest jednak zaspokajanie ambicji, lecz potrzeb finansowych. Przedstawiciele pokolenia X wierzą bowiem, że każdy musi zapracować na swój byt i dobrostan w rodzinie.

Jakimi zaletami jako pracownicy mogą się pochwalić? Zazwyczaj są lojalni wobec firmy, sumienni w wykonywaniu własnych obowiązków i nieskorzy do konfliktów.

Czego oczekują? Ich oczekiwania nie są wysokie i bardzo doceniają dodatkowe gesty takie, jak benefity pracownicze lub świąteczne prezenty.

Co może być dla nich wyzwaniem? Nie zawsze dotrzymują kroku postępującej technologii i nowoczesnym narzędziom. Nie są też bardzo otwarci na naukę i eksperymenty, w obawie, że popełnią poważny błąd. Praca w trybie zdalnym z pewnością nie przychodzi im łatwo i nie są takim systemem zainteresowani.

Przedstawiciel pokolenia X w pracy

Pokolenie Y w pracy

Czyli ci, którzy przyszli na świat w latach 1980 - 1995. Pokolenie, dla którego przestały istnieć granice. W tej generacji ogromną popularność zyskały uczelnie wyższe, zatem statystyczny przedstawiciel pokolenia Y ukończył szkołę średnią (liceum lub technikum), a następnie studia. Wielu z nich jednak odrzuciło myśl o karierze w zawodzie, wybierając lepiej płatną pracę na Zachodzie.

Komputery, telefony komórkowe, Internet - “igreki” dorastały właśnie wtedy, gdy ta technologia zaczynała się zadomawiać w naszym świecie. Poznali smak gier komputerowych, a języków obcych uczyli się z obcojęzycznych seriali.

Jakimi zaletami jako pracownicy mogą się pochwalić? Pokolenie Y nie boi się wyzwań, nowinek i eksperymentów. Posiada szerokie kompetencje w różnych dziedzinach, gdyż życie prywatne, hobby i rozwój ceni sobie na równi z dobrą pracą. Jeśli sytuacja tego wymaga, są gotowi pracować w godzinach nadliczbowych.

Czego oczekują? W przeciwieństwie do swoich rodziców, od pracodawcy wymagają więcej niż tylko wynagrodzenia. Są skłonni do ogromnego zaangażowania w swoje obowiązki, jednak oczekują w zamian pochwał i nagród. Lubią też pracować w dobrej atmosferze, zachowując balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Co może być dla nich wyzwaniem? Generacja Y nie jest tak ugodowa i lojalna, jak ich poprzednicy. Trudno im jest w milczeniu wykonywać polecenia, z którymi się nie zgadzają lub gdy wydają je osoby w ich mniemaniu niekompetentne.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Przedstawiciele pokolenia Y w pracy

Pokolenie Z w pracy

Najmłodsi, najbardziej przebojowi i prawdopodobnie będący największym wyzwaniem dla pracodawców. Już od dziecka mają styczność z technologiami, a ze smartfonem nigdy się nie rozstają. Ciągła obecność w social mediach i przeniesienie życia do świata wirtualnego powodują, że “zetki” często nie radzą sobie z relacjami w świecie rzeczywistym. Jeśli więc jest możliwość pracy zdalnej, pokolenie Z z tej szansy chętnie skorzysta.

Osoby te dorastały w stanie ogólnego dobrobytu i w nurcie wychowania skoncentrowanego na dziecku. Nie jest więc rzadkością spotkać “zetkę”, którą charakteryzuje narcyzm i egoizm.

Jakimi zaletami jako pracownicy mogą się pochwalić? Dynamiczne zmiany, nowości, praca z nowoczesnymi narzędziami - w tym odnajdują się doskonale. Są również gotowi do nauki i rozwoju, potrafią samodzielnie wyszukać potrzebne im informacje i nie boją się kompromitacji w razie popełnienia błędu.

Czego oczekują? Chcą, aby ich traktować jednostkowo i dopasowywać zakres zadań do ich preferencji. Oczekują również dobrego wynagrodzenia i benefitów pozapłacowych - których nie traktują jako miły dodatek, lecz jako standard.

Co może być dla nich wyzwaniem? Nie potrafią zaakceptować rzeczywistości, w której wynagrodzenie za pracę nie pokrywa ich wszystkich potrzeb finansowych. Nie dostrzegają też swoich braków w kompetencjach, wychodząc z założenia, że również wnoszą jakąś wartość do firmy.

Przedstawicielka pokolenia Z

Jak pogodzić 3 pokolenia w miejscu pracy?

Jak widać, z powyższej charakterystyki wyłaniają się trzy zupełnie różne sylwetki. Bez dostrzegania i rozumienia tych różnic nie można liczyć na efektywne zarządzanie zespołem. Jak motywować tak odmienne charaktery i spełniać ich potrzeby? Oto kilka pomysłów:

  • Benefity pozapłacowe - jeden sposób na usatysfakcjonowanie wszystkich. Najstarsi pracownicy docenią je jako dodatkowy wyraz uznania od firmy, młodsi z kolei wykorzystują je do samorealizacji w życiu prywatnym.

  • Wspieraj w rozwoju - podnoszenie kompetencji w dzisiejszych czasach jest koniecznością. Starszym pracownikom może brakować umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i programów, młodsi z kolei często posiadają wiedzę bardzo powierzchowną. Jednym i drugim bardzo pomożesz, ułatwiając im dostęp do kursów i szkoleń, na przykład w ramach e-learningu.

  • Wynagrodzenie - warto jest wprowadzić jasny system premiowania, który realnie wynagrodzi tych, którzy wykazali się zaangażowaniem. Nie stawiaj jednak poprzeczki zbyt wysoko, ponieważ osiągniesz skutek odwrotny, a niezadowolenie pracowników poszybuje w górę.

  • Spotkania indywidualne - dla każdego pracownika rozmowa o tym, co mu doskwiera jest ważna. Z pewnością, nie każdy problem uda się rozwiązać, jednak już samo zainteresowanie zostanie pozytywnie odebrane.

  • Konstruktywna krytyka i pochwały - każdy, kto ma już doświadczenie w pracy zawodowej wie, że nikt nie jest nieomylny. Często jednak do pomyłek dochodzi z winy nieporozumień i niedomówień. Warto jest dawać swoim podwładnym jasne wskazówki i dostrzegać, gdy wykonują swoje zadania ze starannością.

Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Nauka z kursu online - benefit dla przedstawicieli wszystkich pokoleń

Opublikowane 6 grudnia 2022 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!