Dodatkowe funkcje wyszukiwarki Google:

Kalkulator

W polu wyszukiwania wpisujemy wyrażenie, które chcemy obliczyć. Dostępne są standardowe operatory:* +,-,,/,()**

Narzędzia do konwersji:

  • walut:
    W podstawowej formie wpisujemy po prostu kwotę i skrót danej waluty np. 150usd (wtedy jest to przeliczane na złotówki). Możemy też przeliczyć dowolną walutę na inną, wtedy zapis wygląda następująco: np. 330pln w eur
  • miar:
    Zapis podobny jak przy konwersji walut, najpierw wpisujemy liczbę i jednostkę, następnie „w”, a po spacji definiujemy jednostki docelowe.
    np. 1 cm w calach. Możemy również konwertować jednostki wagi czy też czasu. W każdym przypadku można stosować wartości ułamkowe.