Jeżeli chcesz konkretnie przeszukać wybrany element strony, musisz użyć następujących operatorów:

  • intitle: – przeszukiwanie tytułu strony (tylko jedno słowo)
  • allintitle: – szukanie w tytule strony wszystkich podanych fraz
  • inurl: – przeszukiwanie adresu strony (tylko jedno słowo)
  • allinurl: – szukanie w adresie strony wszystkich podanych fraz
  • intext: – przeszukiwanie treści strony (tylko jedno słowo)
  • allintext: – szukanie w tekście strony wszystkich podanych fraz
  • inanchor: – przeszukiwanie opisu odnośnika(tylko jedno słowo)
  • allinanchor: – szukanie w tekście opisu odnośnika wszystkich podanych fraz