Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
System zarządzania szkoleniami - jak pomoże Twojej firmie?

System zarządzania szkoleniami - jak pomoże Twojej firmie?

Jak radzić sobie z konfliktami w pracy? W jaki sposób wspierać swój zespół w pielęgnowaniu hobby lub poszukiwaniu nowych dróg rozwoju? Jak pomóc pracownikom w nawiązywaniu dobrych i zdrowych relacji? Choć z podobnymi problemami boryka się każda firma, nie każda potrafi się z nimi uporać. Odpowiedzią na te i wiele innych pytań jest LMS - czyli system zarządzania szkoleniami. Dlaczego warto wpisać szkolenia w stały harmonogram życia firmy i jak można tym sposobem usprawnić wiele procesów? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Platformy szkoleniowe dla pracowników

Najprostszym sposobem na zaspokojenie głodu wiedzy kadry jest udzielenie dostępu do rozbudowanej bazy kursów. Niektóre firmy korzystają z tej możliwości, oferując ją jako benefit pracowniczy, inne z kolei są nastawione na podnoszenie kompetencji zespołu. Pracownicy mogą samodzielnie dokonać wyboru tematyki kursu, tempa nauki i terminu, w jakim rozpoczną szkolenie. Pomyślmy jednak, jak inaczej można taką bazę wykorzystać, w sposób kontrolowany i nastawiony na określony cel.

Szkolenia online, jako benefit dla pracownika

Zarządzanie ścieżkami rozwoju pracowników

Trudno dziś znaleźć zawód lub branżę, które nie poddają się dynamicznie postępującym zmianom. Jeśli przepisy pozostają w starym kształcie, to na rynku pojawiają się nowe narzędzia, lepsze rozwiązania, pomysły na automatyzację i optymalizację zadań. Idealnie by było, gdyby każdy pracownik samodzielnie rozwijał się w obszarze, który menedżer uzna za słuszny. Rzadko jednak tak się zdarza, a pracownicy nie zawsze wykazują zainteresowanie akurat tym zagadnieniem, którym w opinii przełożonego powinni.

Co w takiej sytuacji można zrobić? Korzystanie z dostępu do szerokiego wachlarza szkoleń daje możliwość sterowania kierunkiem rozwoju zespołu. Zamiast traktować kursy jedynie jako “miły bonus” od firmy, lepiej jest je dodatkowo wykorzystywać w praktycznym celu. Na przykład do aktualizowania wiedzy kadry lub podnoszenia kompetencji w ustalonym obszarze. Kursy zwieńczone są zazwyczaj egzaminem i certyfikatem, zatem weryfikacja czy pracownik rzeczywiście kurs ukończył jest bardzo prosta.

Program szkoleń online jako ścieżka rozwoju pracownika

Egzaminy jako element rekrutacji

O tym, że dobrego, wykwalifikowanego specjalistę trudno znaleźć, o tym z pewnością już wiesz. Zadanie to jest tym trudniejsze, gdy procesem rekrutacji zajmują się osoby nie posiadające kompetencji do oceny umiejętności lub zasobu wiedzy kandydata. Rozwiązaniem może być zaangażowanie w rozmowy kwalifikacyjne menedżerów, lecz jak wiele czasu stracą, zanim spośród kilkudziesięciu osób wyłonią tę właściwą?

Sprytnym i mało angażującym sposobem jest skorzystanie z gotowych egzaminów, weryfikujących zasób wiedzy kandydatów. Po pierwsze, zestaw odpowiednio dobranych pytań jest już przygotowany. Po drugie, można wybrać jeden lub kilka tematów do analizy. Po trzecie, wynik jest dostępny tuż po ukończeniu egzaminu. Tak prostą metodą można w tym samym czasie zweryfikować kompetencje kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób.

system zarządzania szkoleniami w rekrutacji nowych pracowników

Onboarding nowych pracowników z pomocą szkoleń

Kolejnym czasochłonnym i nieuniknionym procesem jest wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników. Jak szkolenia mogą Ci w tym pomóc? Poza opcją wyboru pojedynczych kursów sfokusowanych na wąskiej tematyce, możesz też sięgnąć po skomponowane ścieżki szkoleniowe. Są to gotowe zestawy szkoleń, dobranych pod kątem kompetencji wymaganych na określonych stanowiskach. Twój pracownik może tym sposobem wdrożyć się w wykorzystywane w firmie narzędzia, aktualizować wiedzę, którą już posiada i opanować umiejętności, których oczekujesz.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Szkolenia online jako element onboardingu nowego pracownika

Przesunięcia na stanowiskach

W firmie formuje się nowy dział lub wydzielasz nowe stanowisko. Czasami najlepszym pomysłem jest obsadzenie powstających wakatów pracownikami, którzy już są zatrudnieni, lecz na innych stanowiskach. Znają produkt lub usługę, zdobyli doświadczenie i zyskali zaufanie pracodawcy. Zdarza się tak zwłaszcza w takich branżach, które wymagają wiedzy w bardzo wąskim, specyficznym obszarze.

W takiej sytuacji wyjścia są dwa: zatrudnić nową osobę i przeszkolić ją w zakresie profilu działalności firmy lub przekwalifikować swojego pracownika. Druga propozycja bywa często tą najlepszą, a zrealizować ją jest o wiele łatwiej, gdy korzysta się z bazy szkoleń. Jest to nie tylko oszczędność czasu osób, które musiałyby łączyć wykonywanie swoich obowiązków ze szkoleniem kolegi lub koleżanki z innego działu. Czasami bywa tak, że w firmie nie ma specjalisty, który takie szkolenie mógłby przeprowadzić - kurs jest wówczas deską ratunku, którą warto mieć w zanadrzu.

System LMS pomaga rozwijać kompetencje pracowników

Work-life balance i wellbeing - jak to osiągnąć?

W pracy spędzamy lwią część czasu. Spotykamy ludzi zupełnie nam obcych w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i poglądach. Nie trudno więc o napięcia i starcia, które niestety psują atmosferę i negatywnie wpływają na wyniki. Systemy szkoleń wspierają firmy również w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. Kadra menedżerska znajdzie tu szeroki wachlarz kursów doskonalących w zarządzaniu zespołem, budowaniu zaangażowania i motywacji. Każdy inny pracownik może z kolei rozwijać umiejętności miękkie - sztukę komunikacji, asertywność, sposoby na okiełznanie stresu i podnoszenie poczucia własnej wartości.

Szkolenia to również sposób na rozwijanie pasji, które przecież w życiu prywatnym każdy z nas posiada. Fotografia, rysunek, video, blogowanie, a nawet tworzenie gier od podstaw - to jedynie przykłady dziedzin, w których Twój zespół może się rozwijać poza godzinami pracy.

Szkolenia online pomagają zadbać o wellbeing pracownika i rozwijać jego pasje

Employer branding - jak szkolenia mogą Ci pomóc?

Arsenał różnorodnych kursów sprawia, że pracownicy mają szansę na doskonalenie się w kierunku, który sami obiorą oraz tym, który wyznaczysz im Ty. Otrzymują od firmy coś poza wynagrodzeniem, czują, że dostrzegasz w nich ludzi, a nie małe trybiki w wielkiej machinie biznesu. Takie gesty są doceniane i pomagają w budowaniu lojalności wobec pracodawcy.

Wspomniany powyżej work-life balance i wellbeing to obecnie kluczowe zagadnienia, nad którymi prężnie pracują działy HR w mniejszych i większych przedsiębiorstwach. Wiemy już bowiem, że ograniczanie rotacji pracowników na etatach jest o wiele bardziej korzystne niż pozostawanie ciągle w procesie zatrudniania. Pokaż swoim pracownikom, że o nich dbasz, a łatwiej Ci będzie pozyskać wykwalifikowanych specjalistów i zatrzymać ich przy sobie.

Spójrz na kilka statystyk:

  • Pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia głównie z powodu zarobków lub braku perspektyw rozwoju - takiej odpowiedzi udzieliło 20% z 1000 badanych osób
  • 55% ankietowanych pod pojęciem rozwoju zawodowego rozumie udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje.
  • 43% oczekuje szkoleń potwierdzonych certyfikatem.
  • 62% badanych dostrzega korzyści w nauce języków obcych, a 46% w rozwijaniu umiejętności miękkich (np. kreatywne rozwiązywanie problemów).

Powyższe dane pochodzą z 47. wydania Monitora Rynku Pracy, opracowanego w kwietniu 2022 roku przez Instytut Badawczy Randstad.

Dostęp do szkoleń online w firmie jako cenny benefit dla pracowników

Zarządzanie szkoleniami w firmie

Uzyskanie wszystkich powyższych korzyści jest możliwe pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, firma musi mieć dostęp do rozbudowanej bazy szkoleń z różnych dziedzin. Zasób musi odpowiadać zarówno potrzebom pracodawcy, jak i zainteresowaniom pracowników. Po drugie, trzeba mieć na uwadze praktyczny i prosty system obsługi, pozwalający na przykład na zapraszanie nowych użytkowników, obserwowanie postępów i wyznaczanie celów do osiągnięcia. Po trzecie, większym zainteresowaniem cieszą się kursy i szkolenia zakończone egzaminem oraz wystawionym certyfikatem. Po czwarte, zacznij traktować doszkalanie jako stały punkt w planie zadań. Prowadź regularnie ankiety wśród pracowników i menedżerów, badając ich potrzeby i opinie.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © TeamOpublikowane 2 sierpnia 2022 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!