Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Testy kompetencji - jak ocenić potencjał zawodowy pracownika

Testy kompetencji - jak ocenić potencjał zawodowy pracownika

Choć rynek pracy zmienia się dynamicznie, pewne zasady pozostają niezmienne od wielu lat. Są stanowiska, na których kluczowymi wartościami są wiedza i umiejętności, są też takie, na których oczekuje się jedynie pozytywnego nastawienia i chęci do nauki. W jednym i drugim przypadku pojawia się ta sama trudność - w jaki sposób sprawdzić, czy osoba, którą znam tylko ze zdjęcia w CV i garści danych, jest właśnie tą, której szukam? Poznaj, czym są i jak się prowadzi testy kompetencji, które pomagają w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


mężczyzna na rozmowie rekrutacyjnej

Czym są testy kompetencji?

Testy kompetencji są rodzajem sprawdzianu kwalifikacji i predyspozycji kandydatów, aplikujących na dane stanowisko. Korzystają z nich agencje pośredniczące w zatrudnianiu pracowników oraz działy HR. W zależności od potrzeb, wybiera się testy skoncentrowane na badaniu określonego obszaru - umiejętności miękkich, kompetencji zawodowych, czy też profilu osobowościowego. Można z ich pomocą selekcjonować kandydatów w rekrutacji zewnętrznej lub wewnętrznej.

kobieta z lupą

W jakim celu prowadzi się testy kompetencji?

Głównym celem tego procesu jest wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko. Zbadać można poziom jego wiedzy w wybranym zakresie, umiejętności językowe, zainteresowania zawodowe, preferencje i wiele, wiele innych zagadnień. Tym samym, weryfikuje się dane, które kandydat zadeklarował w złożonej aplikacji. Informacje te mogą okazać się niezwykle cenne w sytuacji, gdy firma poszukuje specjalisty o wysokich kwalifikacjach lub kompetentnej osoby do zarządzania zespołem. Wyniki testów wyłonią bowiem wszelkie cechy niepożądane lub braki w zasobach posiadanej wiedzy. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma szansę uniknąć nieporozumień, niepotrzebnych kosztów, a nawet strat finansowych lub wizerunkowych, które mogłyby wyniknąć z omyłkowego zatrudnienia kandydata o zbyt niskich kompetencjach.

trudność w ocenie kompetencji pracownika

Jak firma może zbadać kompetencje pracownika lub kandydata?

Z uwagi na wagę procesu rekrutacji, na rynku funkcjonuje wiele firm, wyspecjalizowanych w tym zadaniu. W ich ofercie znaleźć można również badanie kompetencji kandydatów / pracowników, które prowadzi się ściśle w odpowiedzi na potrzeby zamawiającego. Firma taka w pierwszej kolejności przeprowadza wywiad z pracodawcą, po czym przygotowuje materiały potrzebne w planowanych analizach. Bez wątpienia, jest to rozwiązanie bardzo wygodne, jednak przy okazji czasochłonne i kosztowne.

Alternatywnie, testy w bardzo szerokim zakresie można prowadzić własnym sumptem, przygotowując je od podstaw lub korzystając z gotowców. Rolę sprawdzianu kompetencji mogą pełnić przykładowo interaktywne egzaminy, dostępne na platformach e-learningowych - na przykład w strafakursów.pl. Jeżeli firma korzysta już z oferty takiej platformy, testy kompetencyjne okażą się procesem całkowicie bezpłatnym, nie będą wymagać żadnych nakładów czasu i pracy kadry, a ponadto od razu przedstawią wyniki prowadzonego sprawdzianu. Forma ta jest z pewnością o wiele bardziej komfortowa niż testy wydrukowane na papierze lub nawet udostępnione w plikach na komputerze.


Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


stanowisko pracy kilku osób

Co można sprawdzić za pomocą testów?

Kompetencje, predyspozycje, kwalifikacje - to pojęcia ogólne, pod którymi kryją się zupełnie inne informacje w zależności od branży i stanowiska. Czego więc konkretnie pracodawca może się dowiedzieć z wyników testów kompetencyjnych?

 • Uzyska szczegółowe informacje o zakresie wiedzy merytorycznej, technicznej, produktowej pracownika lub kandydata.
 • Pozna bodźce motywujące do pracy i starań nad polepszaniem wyników.
 • Dowie się, w jaki sposób dana osoba może postąpić w obliczu sytuacji kryzysowej lub w okresach o wzmożonym poziomie stresu.
 • Zbada otwartość do nauki i rozwoju.
 • Pozna stosunek do procedur i zasad panujących wewnątrz firmy.
 • Zorientuje się w otwartości pracownika na zmiany i jego opinii na ich temat.

Jak widać, zasób wiedzy, której dostarcza test kompetencyjny, jest ważną wskazówką zarówno dla działu HR, jak i dla managerów, liderów, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw - rówież dla właścicieli firm.

rozwiązywanie testu kompetencji

Dlaczego warto badać kompetencje pracownika?

Testy kompetencyjne to pomysł dobry nie tylko wówczas, gdy przychodzi potrzeba zatrudnienia w firmie nowego pracownika. Warto z nich korzystać również po to, aby zbadać poziom kompetencji kadry, która już pracuje w organizacji. Świadomość predyspozycji zawodowych i kompetencji własnego zespołu pomaga w efektywnym planowaniu rozwoju firmy. W jaki sposób? Oto kilka przykładów:

 • Trafny dobór osób na stanowiskach zarządzających - jak wiadomo, dobry lider to lepsza atmosfera, większe zaangażowanie, mniej konfliktów, a tym samym lepsze wyniki.
 • Celne strategie HR - dopasowane do potrzeb i zainteresowań pracowników.
 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron pracowników oraz trafne projektowanie ścieżek rozwoju.
 • Wyłanianie osób o najwyższych potrzebach rozwojowych.
 • Weryfikacja aktualnego poziomu kwalifikacji pracownika i ewentualne zarządzenie uzupełnienia braków.
 • W procesie rekrutacji - szybsze wyłonienie idealnego kandydata i zmniejszenie ryzyka pomyłki.

Szkolenia online dla Twojego zespołu bez limitu użytkowników

Zwiększ motywację i zadbaj o rozwój kompetencji swojej kadry ze strefakursów.pl © Team


Testy kompetencji pracownika z całą pewnością zaprocentują w przyszłości na wiele sposobów. Bardziej zgrany zespół, lepsze wyniki, przyjazna atmosfera, dobre opinie o pracodawcy - która firma może pozwolić sobie na ignorowanie tak ważnych zagadnień?


Opublikowane 27 października 2022 r. w kategorii: Biznes i marketing


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!