Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Statystyka i prawdopodobieństwo w Data Science

Statystyka i prawdopodobieństwo w Data Science

Współczesny świat jest pełen danych. Od telefonów komórkowych, przez media społecznościowe, aż po skomplikowane systemy korporacyjne - wszystko generuje dane. Ale jak z tych surowych informacji wydobyć cenne wnioski? Tutaj z pomocą przychodzi Data Science oraz dwa jej kluczowe filary: statystyka i prawdopodobieństwo.


Kurs Statystyka i prawdopodobieństwo od podstaw

Opanuj od zera statystykę i prawdopodobieństwo. Zrozum czym jest rozkład zmiennych, wnioskowanie, błąd standardowy i naucz się wykonywać testy statystyczne. Dowiedz się więcej


1. Statystyka: nie tylko suche liczby!

Statystyka, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się sucha i skomplikowana, jest niezwykle ważnym narzędziem w świecie danych. To nauka, która pozwala nam zgłębić tajniki zbiorów danych, zrozumieć je i opisać w sposób sensowny. W Data Science jest niezbędna do wyciągania wniosków i przewidywania trendów.

Podstawowe pojęcia:

 • Średnia (mean) - prosty sposób na określenie "środkowej" wartości zbioru. To suma wszystkich wartości podzielona przez ich liczbę.

 • Mediana - wartość, która dzieli zbiór danych na dwie równe części. Pokazuje nam, jaka wartość leży dokładnie pośrodku.

 • Odchylenie standardowe - informuje nas, jak bardzo wartości w zbiorze danych różnią się od średniej. Im wyższe odchylenie, tym większe różnice.

 • Rozkład danych - opisuje, jak dane są rozłożone, czyli czy skupiają się wokół średniej, czy też są rozrzucone.

sprawdzanie wizualizacji danych na wykresach

2. Prawdopodobieństwo: przewidywanie przyszłości

Prawdopodobieństwo daje nam wskazówki, jakie zdarzenia są bardziej, a jakie mniej prawdopodobne. W Data Science jest kluczem do modelowania przyszłych zdarzeń i trendów na podstawie historycznych danych.

Podstawowe pojęcia:

 • Zdarzenie - to, co może się przytrafić w wyniku eksperymentu, na przykład rzut kostką.

 • Przestrzeń próbki - zbiór wszystkich możliwych wyników eksperymentu. Rzucając kostką, mamy sześć możliwych wyników.

 • Prawdopodobieństwo zdarzenia - opisuje, jak często oczekujemy, że dane zdarzenie zajdzie. Obliczamy je jako stosunek liczby korzystnych wyników do liczby wszystkich możliwych wyników.

3. Korelacja i regresja: Związki między zmiennymi

Często w Data Science chcemy zrozumieć, jak jedna zmienna wpływa na drugą. Na przykład, jak reklama wpływa na sprzedaż, czy jak pogoda wpływa na nastrój ludzi.

Podstawowe pojęcia:

 • Korelacja - miara, która pokazuje, jak silnie dwie zmienne są ze sobą powiązane.

 • Regresja - technika pozwalająca przewidywać wartość jednej zmiennej na podstawie wartości innej zmiennej.

przegląd statystyk biznesowych

4. Testy statystyczne: sprawdzanie hipotez

Kiedy analizujemy dane, często chcemy sprawdzić, czy obserwowane przez nas zjawisko jest "prawdziwe" lub “istotnie statystycznie”, czy może jest efektem przypadku.

Podstawowe pojęcia:

 • Hipoteza zerowa - początkowe założenie, że nie ma żadnej różnicy czy efektu.

 • Hipoteza alternatywna - przeciwieństwo hipotezy zerowej, zakładająca istnienie efektu.

 • Poziom istotności - prawdopodobieństwo, że odrzucimy hipotezę zerową, kiedy jest ona prawdziwa.
Kurs Jak zacząć karierę w Data Science

Kurs Jak zacząć karierę w Data Science

Zobacz kurs Arrow
Kurs Statystyka i prawdopodobieństwo od podstaw

Kurs Statystyka i prawdopodobieństwo od podstaw

Zobacz kurs Arrow
Fundamenty przetwarzania i analizy danych w SQL

Fundamenty przetwarzania i analizy danych w SQL

Zobacz kurs Arrow

5. Statystyka i prawdopodobieństwo w akcji: przykład e-commerce

Wyobraźmy sobie, że pracujesz w prężnie rozwijającej się firmie e-commerce. Jesteś odpowiedzialny za prognozowanie sprzedaży na najbliższy miesiąc. Jak to zrobić?

Podstawowe pojęcia:

 • Analiza danych historycznych: Zacznij od przeanalizowania danych z poprzednich miesięcy. Jak wyglądały trendy zakupowe? Kiedy były największe wzrosty sprzedaży? A może były okresy, kiedy sprzedaż spadała?

 • Segmentacja użytkowników: Dzięki statystyce możesz podzielić użytkowników na segmenty według różnych kryteriów, takich jak częstotliwość zakupów, wartość koszyka czy rodzaj kupowanych produktów.

 • Modelowanie prawdopodobieństwa: Na podstawie danych historycznych i segmentacji możemy obliczyć prawdopodobieństwo dokonania zakupu przez danego użytkownika w przyszłym miesiącu. Na przykład, jeśli w przeszłości 40% użytkowników z segmentu "często kupujących" dokonywało zakupu co miesiąc, możemy zakładać podobne prawdopodobieństwo na przyszły miesiąc.

 • Optymalizacja strategii marketingowej: Korzystając z powyższych analiz, możesz skupić swoje działania marketingowe na tych segmentach, które mają największe prawdopodobieństwo dokonania zakupu.

zbiór statystyk

6. Dlaczego to jest tak ważne dla Data Science?

Wyobraźmy sobie, że pracujesz w prężnie rozwijającej się firmie e-commerce. Jesteś odpowiedzialny za prognozowanie sprzedaży na najbliższy miesiąc. Jak to zrobić?

Podstawowe pojęcia:

 • Dokładność i wiarygodność: w świecie pełnym danych ważne jest, aby potrafić je prawidłowo interpretować. Błędna interpretacja może prowadzić do złych decyzji biznesowych. Statystyka i prawdopodobieństwo dają nam narzędzia, by unikać takich pułapek.

 • Podejmowanie świadomych decyzji: firmom zależy na podejmowaniu decyzji opartych na danych. Dzięki statystyce i prawdopodobieństwu analitycy mogą dostarczyć solidnych prognoz i rekomendacji, na których można polegać.

 • Innowacyjność i konkurencyjność: firmy, które potrafią skutecznie wykorzystać analizę danych, mają przewagę nad konkurencją. Pozwalają one na odkrywanie nowych trendów, przewidywanie zachowań klientów i optymalizowanie strategii biznesowych.

 • Nieustanny rozwój: świat danych ciągle się rozwija. Nowe technologie, algorytmy i metody analizy pojawiają się niemal codziennie. Solidne podstawy z zakresu statystyki i prawdopodobieństwa pozwalają analitykom na łatwiejsze przyswajanie nowości i dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia.

Statystyka i prawdopodobieństwo to fundamenty Data Science. Bez nich byłoby trudno zrozumieć otaczający nas świat danych. Nawet jeśli nie planujesz zostać profesjonalnym analitykiem danych, warto poznać te podstawy - pomogą Ci one lepiej zrozumieć świat, który jest coraz bardziej napędzany danymi.


Opublikowane 13 września 2023 r. w kategorii: IT i oprogramowanie


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!