Ruby to obiektowy język programowania powstały w latach 90 ubiegłego wieku. Głównym założeniem twórcy Yukihiro Matsumoto, było aby język ten wyróżniał się łatwością i szybkością pisania programów. Z każdym dniem Ruby staje się coraz popularniejszy wśród programistów, a to za sprawą wielu zalet jakie posiada.

1. Darmowy.

Ruby to opensourcowy projekt, który można dowolnie wykorzystywać, kopiować lub modyfikować. Bez problemu działa na takich systemach jak Windows, Mac OS X czy Linux.

2. Łatwy w nauce.

Dla wielu osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem Ruby może okazać się świetnym rozwiązaniem. Jest on w pełni obiektowym językiem programowania, dzięki czemu pisanie kodu jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku języków strukturalnych. Żeby lepiej zrozumieć tę różnicę zobaczmy jak wygląda jeden z najprostszych programów jakie można stworzyć, czyli „Hello, world!” zapisany w kilku różnych popularnych językach:

Ruby
puts "Hello World"
PHP
C
#include int main(void) { printf("Hello, world!\n"); return 0; }
JavaScript
JAVA
public class HelloWorld { public static void main(String [] args) { System.out.println("Hello World!"); } }
Arduino (z wyświetlaczem LCD)
#include int main(void) { printf("Hello, world!\n"); return 0; } #include LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("hello, world!"); } void loop() { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(millis()/1000); }
Assembler
%TITLE "HELLO.COM" ; 16-bit Com file. ; Written in TASM assembly. ; Written for the Intel 8086 processor, and should work on any x86 processor. .Model Tiny .Data Hello DB 0Dh, 0Ah, 'Hello, World!', 00h .Code .8086 Org 100h Start: Push ax Push bx Push si Lea si, HELLO Mov al, [si] PRINT_MSG: Cmp al, 00h Jz DONE

3. Prostota.

Jedną z największych zalet tego języka jest intuicyjna składnia. Ruby, który powstał m.in. w oparciu o język Python, pozwala np. na pominięcie średników na końcach wprowadzanych instrukcji. Dodatkowo późniejsza ingerencja w kod (modyfikowanie czy wykrywanie błędów) to czysta przyjemność.

Dowiedz się więcej: Kurs Ruby programowanie od podstaw Zobacz kurs

4. Oszczędność czasu.

Dzięki przejrzystej składni i wielu możliwościom modyfikacji kodu pisanie programów w języku Ruby jest relatywnie szybkie. W Ruby wszystko jest obiektem (nawet liczby całkowite). Nie ma chyba bardziej obiektowego języka programowania.

5. Społeczność użytkowników.

Programując w danym języku niejednokrotnie napotykamy na problemy, z którymi ciężko samemu sobie poradzić. Dobrze wtedy zasięgnąć opinii innych programistów. W sieci dostępnych jest wiele stron zrzeszających zwolenników Rubiego, gdzie doświadczeni programiści chętnie udzielają pomocy i porad nowym użytkownikom.

6. Konfiguracja.

Ruby to bardzo elastyczny język programowania pozwalający na dostosowanie go do własnych potrzeb. Dodawanie nowych metod w klasach czy samych klas jest łatwe i intuicyjne. Co więcej, użytkownik może rozszerzać funkcjonalność Rubiego o tzw. „gemy”, czyli biblioteki.

7. Ruby on Rails.

Ruby on Rails to zbudowany na bazie języka Ruby framework do tworzenia aplikacji internetowych, który z każdym dniem staje się coraz popularniejszy wśród deweloperów. Poznanie składni i logiki programowania w języku Ruby jest idealnym początkiem pracy z Rails. Takie aplikacje jak Twitter, Basecamp czy Groupon powstały właśnie w oparciu o framework Ruby on Rails.

Dowiedz się więcej: Kurs Ruby on Rails - tworzenie aplikacji Zobacz kurs

8. Zapotrzebowanie na rynku pracy.

Dzięki rosnącej popularności Ruby on Rails, coraz więcej pracodawców poszukuje osób programujących w języku Ruby. Nauka podstaw programowania w tym języku do świetna inwestycja we własne kwalifikacje.