Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Co musi umieć .NET Developer?

Co musi umieć .NET Developer?

Jeśli chcesz zarabiać na programowaniu, kariera .NET developera może być dla Ciebie. Do pracy na tym stanowisku nie są konieczne studia. Potrzebne umiejętności można zdobyć dzięki internetowym kursom. Developerzy .NET zwykle tworzą te nieco nudniejsze aplikacje, ale za to łatwo im znaleźć pracę i mają wysokie zarobki.


Fundamenty programowania w języku C#

Opanuj podstawy języka C# i zacznij programować pierwszej aplikacje jeszcze dziś! Dowiedz się więcej


Czym jest .NET?

.NET (wymawiane „dot net”) jest platformą programistyczną służącą do budowania i uruchamiania aplikacji, które działają na różnych platformach, czyli na systemach Windows, Linux i MacOS. Stanowi cross-platformowego następcę .NET Frameworka, który przeznaczony był dla systemu Windows. Przez pewien czas .NET nazywał się .NET Core i rozwijany był równolegle obok .NET Frameworka. Obecnie nowe aplikacje nie są już tworzone w .NET Frameworku. Platforma ta została zastąpiona przez .NET Core, która obecnie występuje pod nazwą .NET.

Należy odróżnić język programowania od platformy programistycznej. W środowisku .NET można pisać programy przy użyciu języków takich jak C#, F# i Visual Basic. Najpopularniejszym z nich jest C# (czytane po angielsku jako „c sharp”). Stąd pojęcia „.NET” i „C#” mogą być czasem traktowane jak synonimy.

Językiem C# można napisać program, który następnie uruchamiamy za pomocą środowiska uruchomieniowego platformy .NET. Platforma posiada kilka środowisk uruchomieniowych. Należą do nich .NET Runtime, które służy do aplikacji konsolowych, ASP.NET Core Runtime do aplikacji internetowych i serwerowych oraz Desktop Runtime do aplikacji okienkowych (inaczej desktopowych). Dwa główne składniki platformy .NET to CoreCLR i CoreFX. CoreCLR jest środowiskiem wykonawczym .NET, podczas gdy CoreFX stanowi podstawowe biblioteki klas dla .NET.

stanowisko programistyczne .net developera

Podstawy

Żeby zostać .NET developerem najlepiej najpierw poznać podstawy języka C# i baz danych. Zacznij od podstaw składni C# i przechodź stopniowo do bardziej skomplikowanych zagadnień. Będziesz do tego potrzebować kursu programowania w C#. Choć nie jest to jeden z najtrudniejszych języków programowania, nauczenie się dobrego programowania w C# nadal stanowi wyzwanie, m.in. dlatego, że konieczne będzie zrozumienie programowania obiektowego. Żeby dobrze pisać programy obiektowe, należy zapoznać się ze zbiorem reguł nazwanym SOLID. Po opanowaniu C# warto poznać też język SQL w przynajmniej podstawowym stopniu. Służy on do tworzenia i pracy z bazami danych.

Wybór specjalizacji

Znajomość języka C# otwiera przed Tobą wiele możliwości. W tym języku można napisać wszelkiego rodzaju programy. Można np. programować gry wideo w Unity. Developerzy .NET typowo mają do wyboru trzy ścieżki. Po pierwsze, tworzenie aplikacji webowych przy użyciu ASP.NET. Po drugie, aplikacje okienkowe z wykorzystaniem WPF i Windows Forms. Po trzecie, aplikacje mobilne w Xamarinie. Najbardziej popularna i opłacalna jest ścieżka pierwsza, aplikacje webowe.

Do tworzenia aplikacji webowych (czyli internetowych) potrzebna będzie podstawowa znajomość HTML, CSS i JavaScript. Są to języki pozwalające na stworzenie front-endu aplikacji webowej, czyli elementów, które widzi użytkownik. Jako .NET developer będziesz zajmował się głównie back-endem i językiem C#, ale zdolność stworzenia części front-endowej będzie Ci też potrzebna.

Do tworzenia aplikacji webowych będziesz musiał opanować posługiwanie się ASP.NET Core, które jest platformą służącą do tworzenia tego rodzaju aplikacji. Będziesz pracować głównie nad back-endem, czyli tym, co dzieje się po stronie serwera. Są to różnego rodzaju operacje, takie jak komunikacja z bazą danych, przesyłanie plików, czy uruchamianie skryptów.

Kurs C# - programowanie obiektowe

Kurs C# - programowanie obiektowe

Zobacz kurs Arrow
ASP.NET Core - budowa aplikacji

ASP.NET Core - budowa aplikacji

Zobacz kurs Arrow
Kurs Xamarin - tworzenie aplikacji cross-platformowych

Kurs Xamarin - tworzenie aplikacji cross-platformowych

Zobacz kurs Arrow

Ucząc się na temat ASP.NET Core powinieneś nauczyć się pisać Web API, czyli jeden z rodzajów sieciowego interfejsu programowania aplikacji, który wykorzystuje architekturę i protokoły sieci Web do komunikacji między aplikacjami znajdującymi się na oddzielnych urządzeniach w sieci. Interfejsy API będziesz musiał tworzyć zgodnie z architekturą REST (Representational State Transfer). Jest to zbiór zasad projektowania API. Kiedy dany interfejs Web API zaprojektowany jest zgodnie ze zasadami REST, mówi się o nim nieformalnie, że jest to interfejs typu RESTful.

Alternatywnie zamiast tworzyć aplikacje webowe, możesz specjalizować się w desktopowych albo mobilnych. W obu przypadkach będziesz potrzebował znać m. in. język XAML. Gdy już opanujesz tworzenie aplikacji w jednej z trzech specjalizacji, powinieneś napisać jakąś własną aplikację, którą będziesz mógł się pochwalić i dodać do portfolio.

.NET Developer podczas pracy

Podsumowanie

Żeby pracować jako developer .NET w najbardziej popularnej specjalizacji, czyli w aplikacjach webowych, potrzebujesz następujących umiejętności:

  • Bardzo dobra znajomość języka C#
  • Znajomość technologii .NET
  • Znajomość wieloplatformowego środowiska ASP.NET Core
  • Umiejętność tworzenia aplikacji RESTful API
  • Znajomość zagadnień związanych z architekturą aplikacji
  • Umiejętność pisania aplikacji klienckich w JavaScript

Wszystkich tych rzeczy nauczysz się z naszą ścieżką kariery .NET developera.

praca programisty .net

Opublikowane 20 grudnia 2022 r. w kategorii: Programowanie


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!