Django to popularny framework do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych. Napisany został z użyciem języka Python, posiada prostą modułową strukturę i umożliwia szybkie tworzenie webowych projektów przy użyciu niedużej ilości kodu. W tym artykule pokażemy jak zainstalować Django oraz wszystkie komponenty niezbędne do dalszej pracy. Opisana poniżej procedura dotyczy głównie systemu Windows.

Ponieważ Django napisane jest w Pythonie musimy rozpocząć od zainstalowania interpretera tego języka. Musimy pamiętać o tym, aby użyć właściwej wersji Python oraz Django (nie każda kombinacja będzie działać prawidłowo). W naszym przykładzie użyjemy Python 2.7 oraz Django 1.5. Rozpoczniemy od pobrania pakietu i zainstalowania Python z oficjalnej strony projektu: http://www.python.org/. Problem polega na tym, że w systemie Windows nie możemy w prosty sposób powiązać skryptów z interpreterem. Aby ten problem rozwiązać będziemy musieli edytować zmienne systemowe (tego typu zagadnienia omówiliśmy szczegółowo w kursie Kurs Django Framework).

Kolejnym etapem będzie instalacja frameworku Django. Najpierw pobierzemy archiwum ze strony projektu https://www.djangoproject.com/. Następnie pliki z archiwum musimy rozpakować do katalogu na dysku lokalnym (np. C:\Django). Upewnijmy się, że w tym katalogu znajduje się plik o nazwie setup.py. Jest to skrypt Python, którego użyjemy do zainstalowania Django. Zapamiętajmy ścieżkę dostępu do tego pliku.

plik setup w katalogu

Oczywiście tego skryptu nie możemy uruchomić za pomocą eksploratora systemu tylko musimy to zrobić za pomocą wiersza poleceń. Aby wywołać wiersz poleceń przechodzimy do menu Start, wybieramy polecenie „Uruchom” i wpisujemy cmd. Teraz przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się wspomniany przed chwilą plik setup.py i uruchamiamy go za pomocą następującej komendy:

python setup.py install

Po chwili w wierszu poleceń powinno pojawić się podsumowanie. Framework Django został zainstalowany. Aby upewnić się, że proces instalacji przebiegł prawidłowo możemy wykonać następujące czynności:

  • Za pomocą wiersza poleceń przechodzimy do dowolnego katalogu.
  • Uruchamiamy interpreter wpisując komendę python
  • Importujemy framework Django za pomocą komendy import django
  • Wprowadzamy komendę django.VERSION
  • Jeśli w wierszu poleceń pojawi się numer wersji Django to mamy pewność, że instalacja przebiegła prawidłowo.

komenda version