Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Jak odnawialne źródła energii pomagają chronić naszą planetę (i finanse)?

Jak odnawialne źródła energii pomagają chronić naszą planetę (i finanse)?

Jednym z największych problemów w dziedzinie ochrony środowiska jest globalne ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury Ziemi. Jego główną przyczyną jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (m.in. dwutlenku węgla i metanu). Co możemy zrobić, żeby zatrzymać ten niebezpieczny trend zagrażający przyszłości naszej planety? Z pomocą przychodzą OZE, czyli odnawialne źródła energii.

Negatywne skutki pozyskiwania energii ze spalania paliw

W Polsce nadal ogromną większość energii elektrycznej produkujemy ze spalania węgla, co jest jedną z głównych przyczyn emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

udział źródłeł produkcji energii elektrycznej

Źródła energii elektrycznej w Polsce w 2019. Źródło danych: Agencja Rynku Energii S.A.1

Produkcja energii z węgla, oprócz emisji CO2 stwarza wiele problemów dla środowiska m.in.:

 • Zanieczyszczenie powietrza (m.in. tlenkami azotu i siarki, pyłami, metalami ciężkimi).
 • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Zanieczyszczenie gleb.
 • Produkcja dużej ilości odpadów.
 • Przekształcanie powierzchni terenu wskutek wydobycia węgla.
 • Wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi.

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii może w dużym stopniu ograniczyć te problemy.

elektrownia

Odnawialne źródła energii

Do najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej należą:

 • Słońce (elektrownie fotowoltaiczne),
 • Woda (elektrownie wodne),
 • Wiatr (elektrownie wiatrowe),
 • Energia geotermalna, z wnętrza ziemi (elektrownie geotermalne),
 • Biopaliwa (paliwa powstałe z biomasy np. roślinnej).

W naszym kraju szczególnie dużą popularność zyskały panele fotowoltaiczne, które coraz częściej możemy obserwować na dachach budynków mieszkalnych.

Zalety OZE

Odnawialne źródła energii przyczyniają się do poprawy stanu naszej planety. W przeciwieństwie do produkcji energii ze spalania paliw kopalnych, wykorzystywanie OZE nie powoduje emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do środowiska. Są jednym ze sposobów na walkę z globalnym ociepleniem, którego skutki są coraz bardziej widoczne.

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nie generuje odpadów i pozwala ograniczyć wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów Ziemi takich jak węgiel, ropa, czy gaz ziemny. Wykorzystują one darmową, odnawialną energię pochodzącą głównie ze słońca, wody i powietrza.

OZE - panele fotowoltaiczne

Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, OZE są korzystne dla zdrowia ludzi, ponieważ pozwalają ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery (np. tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów, metali ciężkich). Pomagają też zaoszczędzić pieniądze, znacznie obniżając rachunki za prąd. W naszym kraju szczególną popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne. Obecnie istnieje wiele programów, które pozwalają ubiegać się o dofinansowania i dotacje na montaż fotowoltaiki. Posiadanie takiej instalacji pozwala obniżyć rachunki za prąd i uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne działają cały rok. Prąd jest wytwarzany również przy gorszych warunkach pogodowych (choć wydajność jest wtedy niższa).

OZE - Wiatrak

Emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla dalej stanowi poważny problem dla naszej planety. Według danych GUS w Polsce, w 2018 roku całkowita emisja CO2 wyniosła 338 mln ton. Na całym świecie coraz częściej obserwujemy katastrofalne skutki ocieplenia klimatu. Susze, ogromne pożary i powodzie stają się coraz bardziej powszechne. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii może pomóc nam przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym. Poza tym ich wykorzystanie ma wiele innych zalet, również finansowych.1) Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2019. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2020.

Opublikowane 15 października 2021 r. w kategorii: Inne


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!