Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Co musi umieć JavaScript Developer?

Co musi umieć JavaScript Developer?

JavaScript jest najpopularniejszym językiem programowania. Stanowi jeden z trzech głównych języków, w których pisane są strony internetowe. Obecnie 98% stron używa JavaScriptu. Język ten umożliwia tworzenie nie tylko stron internetowych, ale też aplikacji desktopowych i mobilnych. Są to dobre powody, by rozważyć karierę JavaScript developera.


Ekosystem JavaScript - wprowadzenie

Już dziś rozpocznij karierę developera JavaScript Dowiedz się więcej


Kim jest JavaScript developer?

Programiści pracujący w języku JavaScript nazywani są developerami JavaScript. Zwykle tworzą oni front-end strony internetowej albo aplikacji. Front-end jest tym, co dzieje się po stronie klienta, podczas gdy back-end to część programu wykonywana po stronie serwera. W związku z tym pojęcie JavaScript developera jest często zastępowane określeniem „front-end developer”. Programista JavaScripta może jednak być też full-stack developerem, czyli kimś, kto tworzy zarówno front-end, jak i back-end. JavaScript developer powinien współpracować z UI/UX designerem. Stworzonym przez designera materiałom JavaScript developer nadaje interaktywność i układ na stronie.

laptop z uruchomionym edytorem kodu

Umiejętności, które musi posiadać JavaScript developer

Żeby zostać JavaScript developerem, trzeba znać języki służące do kodowania front-endu stron i aplikacji internetowych. Poza samym JavaScriptem są to HTML i CSS. Kod HTML nadaje stronie internetowej strukturę. Wszystkie strony używają tego języka. CSS służy do nadawania stronie ładnego wyglądu i układu. Tymczasem JavaScript nadaje stronie funkcjonalność, np. działanie przycisku po kliknięciu na niego. Z nauką języka JavaScript wiąże się poznanie jak najnowszej wersji ECMAScript, czyli standardu JavaScript zapewniającego interoperacyjność stron na różnych przeglądarkach.

Jako programista pracujący w JavaScript, powinieneś znać różne paradygmaty programowania. Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, czym jest programowanie obiektowe, funkcyjne oraz asynchroniczne. W skrócie, w programowaniu obiektowym podstawowym elementem, z którego budowany jest program, jest obiekt, podczas gdy w programowaniu funkcyjnym podstawowym elementem jest funkcja. Z kolei programowanie asynchroniczne pozwala na szybsze działanie programu, ponieważ nie czeka on na zakończenie operacji z danej linijki kodu, żeby przejść do następnej linijki

fragment kodu

Przydatną umiejętnością JavaScript developera jest znajomość narzędzi usprawniających tworzenie programów w JavaScripcie. Są to m. in. menedżery pakietów takie jak npm i yarn. Ważny jest też transpilator Webpack. Wszystkie te narzędzia zmniejszają ilość pracy, jaką programista ma do wykonania. Można za ich pomocą tworzyć pakiety kodu JavaScript i zarządzać nimi.

Kolejną rzeczą, jaką powinien znać JavaScript developer, są frameworki. Są one swego rodzaju szkieletami, na których budowane są programy. Framework przyspiesza, unifikuje i porządkuje pracę nad profesjonalnymi i skomplikowanymi programami. Przydatna jest znajomość co najmniej jednego frameworka zarówno dla CSS, jak i dla JavaScripta. Frameworki CSS to np. Bootstrap i Tailwind. Dla JavaScripta najbardziej popularnymi frameworkami są Angular, React i Vue.js. Przede wszystkim React. Technicznie rzecz biorąc React nie jest frameworkiem, tylko biblioteką. Istnieje za to oparty na bibliotece React framework o nazwie Gatsby.js.

Kurs Programowanie obiektowe w JavaScript

Kurs Programowanie obiektowe w JavaScript

Zobacz kurs Arrow
Kurs Programowanie funkcyjne w JavaScript

Kurs Programowanie funkcyjne w JavaScript

Zobacz kurs Arrow
Kurs Programowanie asynchroniczne w JavaScript

Kurs Programowanie asynchroniczne w JavaScript

Zobacz kurs Arrow

Ważnym narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez programistów jest system kontroli wersji Git. Używany jest on do śledzenia historii pracy nad programem i ułatwiania współpracy między programistami.

Znajomość JavaScripta dobrze jest też uzupełnić nauką TypeScripta przynajmniej na podstawowym poziomie. Język ten jest nadzbiorem JavaScripta i dodaje do niego statyczne typowanie oraz umożliwia programowanie obiektowe oparte na klasach.

Po opanowaniu umiejętności tworzenia front-endu powinieneś rozważyć opanowanie technologii back-endowych. Nie musisz koniecznie zostawać od razu full-stack developerem. Możesz ograniczyć się do podstaw back-endu pozwalających Ci na wykonywanie części programu po stronie serwera. Dla JavaScript developera jedną z najważniejszych technologii back-endowych jest Node.js, ponieważ posługuje się on językiem JavaScript. Dzięki Node.js nie tylko front-end, ale cała strona internetowa tworzona jest głównie w JavaScripcie.

Żeby odpowiednio posługiwać się wymienionymi wyżej językami programowania i narzędziami, konieczna jest również znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania dokumentacji.

symbole technologii webowych

Podsumowanie

W tym artykule przedstawione zostały zalety nauki języka JavaScript, zadania JavaScript developera i umiejętności, które powinien on posiadać. Głównym wymogiem do zostania JavaScript developerem jest dobra znajomość samego języka JavaScript. Należy znać też inne języki i narzędzia służące do budowy front-endu strony internetowej. Największym powodzeniem cieszą się programiści, którzy dodatkowo potrafią stworzyć jeszcze back-end. Nasza ścieżka kariery JavaScript developera oferuje kompleksowy zestaw kursów, dzięki którym nauczysz się wszystkich powyższych umiejętności.


Opublikowane 10 lutego 2023 r. w kategorii: Programowanie


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!